Testa Pistolskytte

Jag vill prova på pistolskytte - Gruppevent 400 kr/person

Pistolskytte är en spännande, annorlunda och uppskattad aktivitet att göra med kollegor, kunder och kompisar. Vi tar mot 5-15 personer och håller på i ungefär 2 timmar.

Ni kommer få prova på att skjuta både pistol och revolver, allt från finkalibrigt till grovt.

 • Introduktion

 • Säkerhet

 • Testa att skjuta olika kalibrar

  • .22lr

  • 9mm

  • .357 magnum

400 kr per person. Ammunition ingår och hörselskydd finns att låna.

Mycket välkomna att kontakta oss för mer information och bokning. Kontakta oss via e-post: kontakt@lenhovdapk.se

Jag är intresserad av att börja med pistolskytte! (säsong 2021 är fullbokad)

 • Fyll i formuläret nedan!

 • Vad ingår?

  • Säkerhetsgenomgång

  • Skjut några serier under handledning

  • Grund för pistolskyttekort