Testa Pistolskytte

Jag vill prova på pistolskytte - Gruppevent 400 kr/person

Pistolskytte är en spännande, annorlunda och uppskattad aktivitet att göra med kollegor, kunder och kompisar. Vi tar mot 5-15 personer och håller på i ungefär 2 timmar.

Ni kommer få prova på att skjuta både pistol och revolver, allt från finkalibrigt till grovt.

 • Introduktion
 • Säkerhet
 • Testa att skjuta olika kalibrar
  • .22lr
  • 9mm
  • .357 magnum

400 kr per person. Ammunition ingår och hörselskydd finns att låna.

Mycket välkomna att kontakta oss för mer information och bokning. Kontakta oss via e-post: kontakt@lenhovdapk.se

Jag är intresserad av att börja med pistolskytte!

 • Fyll i formuläret nedan!
 • Vad ingår?
  • Säkerhetsgenomgång
  • Skjut några serier under handledning