Lärandemoduler - Läkarprogrammet oru

Använder du mobilen: Upp till vänster så hittar du modulerna.

Under uppbyggnad! Ligger efter med quiz. Alla knappar ovan funkar inte tex. /PH

www.akutkliniken.com för din "VFU-app" på USÖ - www.akutsjukvard.com för utökade utbildningsresurser samt EKG-moduler.

Varje modul kommer förhoppningsvis vara klar till respektive vecka under din VFU! (även om de uppdateras löpande)

Syftet med denna plattform är i första hand att erbjuda läkarstudenterna vid Örebro Universitet (termin 11) möjligheter att lättillgängligt tillgodose sig relevant kunskap inom ämnet akutsjukvård. Att hjälpa till med att sortera fram det relevanta i en djungel av information.

Termin 11 är i grova drag uppdelat i två block; Akut/AnIVA och primärvård. Professionell utveckling följer hela terminen som en strimma. Det finns campusförlagd undervisning i början, i mitten och slutet av terminen. Däremellan har studenter sju veckor VFU inom akut/AnIVA samt sju veckor VFU inom primärvård.

Det finns inlärningsmoduler 1-7 som rekommenderas att genomföras under de sju veckorna som studenten har VFU inom akut/AnIVA. Under denna tid erbjuds två "Frågestunder" via Zoom där studenterna ställer frågor. Det kan vara om informationen här, allmänt om akutsjukvård eller exempelvis fall från deras VFU.

Det finns även fyra EKG-moduler som bygger på de två föreläsningar som ges under termin 11. En introduktionsföreläsning, därefter rekommenderas EKG-modulerna för att senare i mitten av terminen ha en mer avancerad föreläsning hur EKG-tolkning kan påverka beslut i en akut kontext.

Min erfarenhet är att även om man tillgodoser läranderesurser, hur bra de än må vara, så kommer nog inte ens majoriteten att använda sig av det. Så nu har jag infört "Kunskapen för att kunna svara på den skriftliga tentamen finns antingen här eller så har ni fått den under våra föreläsningar och övningar". Tadaa! (man får ju såklart också läsa en bok om man vill)

Denna plattform bygger mycket på den öppna sida som jag tidigare har skapat (och håller vid liv) - www.akutsjukvard.com - som är mer omfattande.

Det mesta av materialet har andra skapat. Läkarprogram, enskilda initiativ osv. Vi ska vara tacksamma för att de har delat med sig! #FOAMed

/Patrik Hallmén, ST-läkare akutsjukvård och universitetsadjunkt för läkarprogrammet vid Örebro Universitet.