Klubber / Dojo

Klubber

Det er forløpig bare få kyudoutøvere i Norge. Av disse er tre klubber organiserte i NIF via Kampsportforbundet og i NKS:


Studiegrupper


Der det ennå ikke finnes kyudoklubber med medlemskap i NIF, hjelper vi interesserte med å opprette studiegrupper. Tre

steder i landet er det utøvere med treningserfaring som står til rådighet som lokale kontaktpersoner:


Hvis du er interessert i å starte en kyudogruppe der du bor, må du gjerne ta kontakt med oss.