Uuringud alates 2017

2023

Aruanne

Aruannne

Aruanne

2022

Aruanne

Aruanne

Aruanne

Käesolevas aruandes keskendutakse IKT-s konkreetsemalt küberturvalisuse valdkonna spetsialistide pealekasvule vanuses 11-17-aastat ehk kübertalendiks saajate huvi suunamisele enne kutse- ja ülikooli erialale õppima asumist. Käsitleme kübertalendina 14-25 aastast noort, kes osaleb järjepidevalt küberturvalisuse valdkonnas läbi viidavates tegevustes (koolitused, laagrid, võistlused) ja kes tunneb huvi enda arengu vastu nimetatud valdkonnas. Talendi eesmärk on asuda õppima IT-valdkonda (nt. küberturvalisusega seotud õppesuunal) ja tööle samasse valdkonda (soovitavalt küberturvalisusega seotud erialal).

Aruanne

Digiturvalise kooli eesmärk on aidata õpilasel õppida, kuidas oma maailm turvaliseks muuta. Lisaks tuleb kooliperele tagada turvaline õpikeskkond. Uuring Digiturvaline kool raames vaadeldi ja loodi koos ekspertide ja koolidega alused, millega koolid saavad oma tegevuste ja toimetamiste turvalisust digirikkas maailmas hinnata. 2022. loodi 25 küsimusega mõõtevahend, mida katsetasid ja kiitsid heaks 75 kooli. 

Aruanne

2021

KüberNööpnõel on 1.-6. klassile läbiviidav minitestimine/võistlus digitaalse ohtutuse, küberturbe ja nuputamise valdkonnas. 

Aruanne 2021

KüberPähkel on 4.-9. klassile läbiviidav digitaalse ohutuse teemade uuring. 

Aruanne 2021

KüberPuuring on 7.-12. klasside ja kutsekoolide kuni 19-aastaste algajate küberkaitsest huvituvate noortele suunatud võistlus. 

Aruanne 2021

2020

KüberNööpnõel on 1.-6. klassile läbiviidav minitestimine/võistlus. 

KüberNööpnõel 2020 aruanne

KüberPähkel on 4.-9. klassile läbiviidav küberturbe teemade uuring. Uuring toimus 1.10-16.11.2020 ja oli individuaalne. Uuring toimus eesti ja vene keeles. Osales 230 kooli ja 13 000 õpilast. 

KüberPähkel 2020 aruanne 

KüberPuuring on 7.-12. klasside ja kutsekoolide kuni 19-aastaste algajate küberkaitsest huvituvate noortele suunatud võistlus. 

KüberPuuring 2020 aruanne

2019 sügis

Tallinna Tehnikaülikool, Kaitseministeerium ja Eesti Interneti Sihtasutus kutsusid osalema õpilasi ja koole uuringus ning testimises.

a. uuring toimus 4.-9. klassile 1.10-10.11.2019. Uuringus oli nii üldharivaid küsimusi, kui ka mõned ülesanded. Keskmine ankeedi täitmise aeg oli 45 minutit ja uuring oli anonüümne. Uuringus osales 8688 õpilast 51,7% poisse ja 48,3% tüdrukuid. 

Uuringu aruanne 2019 sügis

b. koolivooru test toimus 7.-12- klasside õpilastele 1.10-15.11.2019. 65 kooli (2344 õpilast) viisid läbi eelvooru ja parimad kutsuti edasi lõppvõistlusele. Keskmine koolivooru tegemise aeg testis oli  90 minutit. Koolivoor oli nii eesti kui vene keeles. 

c. Lõppvõistlus viidi läbi TalTech Mektorys 13.12.2019 koolide esindusmeeskondadele, osales 50 koolimeeskonda (188 õpilast): 18 põhikooli, 7 põhikooli-gümnaasiumi, 19 gümnaasiumi, 6 kutsekooli võistkonda. Võistlus oli eesti keeles, vajalik oli mõningane inglise keele oskus ja stiiliks oli "Põgenemine filmist" CTF (capture the flag), kus peab erinevaid ülesandeid lahendama. Võistluse ajaks oli 2 tundi. 

Aruanne esitatud publikatsioonina: Lorenz, Birgy; Kikkas Kaido(2020) "Trust Me, You Will Need It": Cybersecurity as Extracurricular Subject at Estonian Schools HCI INTERNATIONAL 2020 22ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN-COMPUTER INTERACTION 19.-24.07.2020, under HCI-CPT: 2nd International Conference on HCI for Cybersecurity, Privacy and Trust - Denmark Copenhagen

2018 sügis

Tallinna Tehnikaülikool, Kaitseministeerium ja Eesti Interneti Sihtasutus kutsusid osalema õpilasi ja koole uuringus ning testimises.

a. uuring toimus 4.-9. klassile 1.10-3.11.2018. Uuringus oli nii üldharivaid küsimusi, kui ka mõned ülesanded. Keskmine ankeedi täitmise aeg oli 45 minutit ja uuring oli anonüümne. Uuringus osales 4808 poissi ja 4795 tüdrukut (kokku 9603 õpilast).

Uuringu aruannne 2018 sügis. 

b. koolivooru test toimus 7.-12- klasside õpilastele 1.10-15.11.2018. 47 kooli (~1000 õpilast) viisid läbi eelvooru ja parimad 26 kutsuti edasi CyberSecurity meets Robotex võistlusele. Keskmine koolivooru tegemise aeg erines kooliti jäädes keskmiselt vahemikku 45-90 minutit. 

c. CyberSecurity meets Robotex võistlus viidi läbi koolide esindusmeeskondadele, osales 26 koolimeeskonda: 7 põhikooli, 3 põhikooli-gümnaasiumi, 13 gümnaasiumi, 3 kutsekooli võistkonda. Võistlus oli eesti keeles, vajalik oli mõningane inglise keele oskus ja stiiliks on CTF (capture the flag), kus peab erinevaid ülesandeid lahendama). Võistluse ajaks oli 2 tundi.

Koolivooru ja CyberSecurity meets Robotex aruanne

2018 talv

Käesolev 2018 aasta talve-uuring viidi läbi 15.01.-11.02.2018 veebikeskkonnas www.küberpähkel.ee kasutades vahendit nimega Limesurvey. Kutse uuringus osalemiseks saadeti erinevate sotsiaalmeedia, meediakanalite, e-posti listide jt. kanalite kaudu. Uuringus oodati osalema kõiki eesti keelt mõistvaid inimesi, alates vanusest 10. eluaastat. 

Uuringus oli 41 küsimust: 9 taustaküsimust ning 32 uuringu-testi küsimust. Uuritavad teemad olid: privaatsus ja turvalisus, tehniline taiplikkus, kriitiline mõtlemine ja sotsiaalne manipulatsioon (inimkäitumist mõjutavad küberkelmused) ja hoiakud.

Uuringus osales 2078 inimest, kellest 1097 olid mees- ja 990 naissoost. Vanusegrupiti jagunesid vastajad järgmiselt: 47,24% – 10-15 aastased; 25,8% – 16-20 aastased; 26,96% – 21 ja vanemad. Hariduse ja töötamise järgi jagunesid vastajad: 44,75% põhikooli õpilased, 24,01% – gümnaasiumiõpilased, 15,36% – õpivad kutsekoolis või ülikoolis. Vastajatest ¼ töötavad (sh 6% IT alal ja 5% hariduses) ja lapsevanemaid oli kokku 16,34%. Asukoha põhjal liigitatuna elasid 35,93% vastajaid suures linnas, 37,85% väikeses linnas ja 26,22% maal. Üle 90% vastajatest kõnelevad emakeelena eesti keelt 6,76% vene keelt, 1,58% inglise keelt.  

Uuringus vastajate osalus on kaldu põhikooli ja gümnaasiumiõpilaste suunas, vastajad kõnelevad eesti keelt emakeelena või oskavad seda hästi, täiskasvanud vastajad on pigem haritud ja tehnikateadlikud kasutajad. Uuringust saadud tulemused annavad meile teada trende noore hulgas, kuidas ühes või teises olukorras võiks eeldada käitumist. Täiskasvanute osas üldistavad järeldusi kogu elanikkkonna peale teha ei saa, lisaks kuna tegemist oli täiskasvamute puhul pigem IKT-osas haritud vastajatega, siis näeme täna pigem paremat olukorda, kui on tegelikkus.  

Uuringu aruanne ja soovitused

2017

Uuring viidi läbi 9.10-5.11.2017 veebikeskkonnas www.küberpähkel.ee kasutades vahendit nimega Limesurvey. Kutse uuringus osalemiseks saadeti kõikidele 4.-9. klassi õpetavatele koolidele kahel korral (1. ja 3. nädalal). Samuti jagati uuringu kutset erinevate sotsiaalmeedia kanalite kaudu nagu „Eesti Informaatikaõpetajad” ja „Nutitund igasse kooli!” jt. Uuringus oli 46 küsimust: 16 taustaküsimust ning 30 uuringu-testi küsimust. Uuritavad teemad olid: privaatsus ja turvalisus, tehniline taiplikkus, küberkelmused ning tehnika ülekasutus.

Küberpähkli 2017 uuringus ja loosimises osalesid kokku 10 581 õpilast. Osalejaid oli: 4. klassist – 1443; 5. Klassist 2385; 6. Klassist 1849; 7. Klassist 2283; 8. Klassist 1715 ja 9. Klassist 906. Kokku osales 200 kooli.

Uuringu sisuline aruanne ja soovitused koolidele ja kodule