Osalusmärk

Osalusmärgid

Osalusmärgi võib välja printida, jagada oma sotsiaalmeedia seinal, panna üles kooli veebilehele või blogisse.

Internetis jagamisel viidake tagasi www.kyberpahkel.ee

2019

Õpilase alla laetavad osalusmärgid kinnitavad, et oled osalenud KüberPähkel 2019 uuringus, KüberPähkel 2019 koolivoorus.

Kooli alla laetavad osalusmärgid kinnitavad, et olete koolis õpilastega KüberPähkel 2019 uuringus või koolivoorus osalenud.

2018

Õpilase alla laetavad osalusmärgid kinnitavad, et oled osalenud KüberPähkel 2018 uuringus, KüberPähkel 2018 koolivoorus.

Kooli alla laetavad osalusmärgid kinnitavad, et olete koolis õpilastega KüberPähkel 2018 uuringus, KüberPähkel 2018 koolivoorus osalenud.