På plakaten

Kulturproduksjoner har både teaterforestillinger, fortellerteater, opplesing, dikttolking og forfatterpresentasjoner på repertoaret. Vi kan også ta på oss bestilllingsoppdrag, og tilby foredrag og kurs. Vi pleier følge minstesatsene fra Den kulturelle Skolesekken eller Forfattersentrum. Ta kontakt for tilbud og pris.

En forfatter - et århundre

I 2020 er det 125 år siden forfatteren Ingeborg Refling Hagen (1895-1989) ble født, og 100 år siden hennes debut. Hun ble mottatt med ovasjoner, og ble i melllomkrigstiden en av våre toneangivende forfattere. Forfatterskapet gjenspeiler mange av det forrige århundres sentrale idéstrømninger, og hun ble særlig kjent for sine utvandrerdikt og sin kamp mot fascisme og nazisme. Forfatterskapet omfatter også religiøse og filosofiske emner, såvel som rene folkelivsskildringer. Man har da også diskutert i hvilken litterær retning hun skulle plasseres - realisme, romantikk eller ekspresjonisme.


"Den vises lære er en livsens kilde til å undvike dødens snarer" (sitat fra I.R.Hagens ex-libris.)

Ingeborg Refling Hagen var før krigen en av våre mest kjente forfattere. Under krigen utga hun illegale aviser og organiserte flyktningtransporter til Sverige, hun ble tatt, hardt torturert og satt flere år i fangenskap. Opplevelsene under krigen hadde overbevist henne om at et levende åndsliv var vårt fremste forsvar mot umenneskelige ideologier. Hun bosatte seg på Tangen, og gjorde barndomshjemmet Fredheim til et læresenter. Gjennom kunst og litteratur arbeidet hun med å formidle kunnskap om og respekt for menneskeverdet til kommende generasjoner, og gjorde et stort og banebrytende arbeid for å gjøre Wergeland og Kincks forfatterskap kjent. Samtidig fortsatte hun i ledige stunder sin diktergjerning.

Svein Gundersen er dramatiker og regissør, og professor emeritus i drama og teater. Han var i en årrekke tilknyttet miljøet rundt Ingeborg Refling Hagen, og en av forfatterens nære medarbeidere. Han vil gi et bilde av denne spennende forfatteren og hennes samtid, og komme inn på viktig tematikk i forfatterskapet, tematikk som er aktuell også for vår tid. Foredraget kan tilpasses forskjellige aldersgrupper - fra ungdom til voksne.

PolarIS

Forestillingen Polaris er et samarbeid mellom Kulturproduksjoner og Mr. Perjo´s company fra Russland. Premiere i St. Petersburg i februar 2019, Norgespremiere på Hamar teater våren 2019.

PolarIs er en forestilling med energi og klovnesk humor. Vi møter Mathilde og Svend, de to driver en iskremkiosk og har holdt sammen i lang tid. Mathilde er en drømmer, hun har alltid vært opptatt av nordområdene, og i fantasien lever hun seg inn i livet i Arktis. Svend er en handlingens mann, opptatt av sin iskremkiosk, som for ham representerer den ultimate drøm. Mathilde får vite at isen i Arktis smelter, og tanken om å redde polarområdene fyller henne. Han er opptatt av levebrødet deres, at isen i kiosken ikke skal smelte. To verdisyn kolliderer, og først når krisen truer deres sameksistens, klarer de å gi den andre plass til å være seg selv, og støtter hverandre. For grunnskolen. Familieforestilling.

Manus: Karen Høie, Svein Gundersen, Anna Skotnikova/ Regi og scenografi: Anna Skotnikova - scenografiassistent: Sasha Myalin / Figurer: Anna Skotnikova, Pavel Stefanov/ Kostymer: Anna Skotnikova, Evgenia Pogozheva/ Prosjektledelse i Russland: Oleg Skotnikov, Sasha Myalin - i Norge: Karen Høie/ Musikk. Hilde Veronica Östensson m. fl.

Åsmund og Maria

Karen Høie forteller, inspirert av to av våre populære middelalderballader, Åsmund Frægdegjeva og Agnus Dei.

Fortellingen om Åsmund er nedfelt i middelalderballaden med samme navn. Kongsdatteren er i nød, modig og sterk tar Åsmund på seg oppdraget: å frelse kongsdatteren fra trollene i det mørke nord. Vi følger ham på den farefulle ferden. Troll og vonde vetter lurer, og fælest av dem alle er Skumegygri. Karen dikter videre på balladen, og publikum blir invitert til å synge med på omkvedene.

Jomfru Maria var en kjent og kjær skikkelse i middelalderen, hun opptrådte ofte som de forsvarsløses venn og hjelper. I dette eventyret viser Himmelmoren en strengere side. Guddatteren bryter løftene hun har gitt himmeldronningen, og må gjennom mange prøvelser før Jomfru Maria kan tilgi henne. Vi følger jenta på en reise, der forsakelse og bot til slutt mildner hennes skjebne. Fortellingen er vevet sammen med folkevisen Agnus Dei, og publikum blir invitert til å synge med på omkvedene. Et par bønnevers og bånsuller gir nærhet og varme til fortellingen. For barn fra 4. klasse og oppover. Voksne vil også ha glede av forestillingen.

Henrik og Vesle-Brunen

Wergeland skrev landets første barnelitteratur, og den hører til den eldste barnelitteraturen i Europa. Dette er en del av vår felles kulturarv som ikke bør gå i glemmeboken. Forestillingen er en skattkiste av dikt, av morsomme og rørende fortellinger.

Publikum blir invitert inn i fortellerens «lekerom». Når fortelleren tar på brillene, forvandles hun til Wergeland. Opp fra lommen titter Vesle-Brunen, og forestillingen er i gang.

Nå dukker Wergelands fortellinger fram fra kofferten. Det er spennende og fargerike historier! Den fromme sauen, Den stolte granen, Himmelskredderen og den modige Dompappen får liv. Og det er en fargerik dikter som rir på Vesle-Brunen og feirer landets grunnlov. I en time kan barna, i en blanding av tekstframføring, figurspill og sang få oppleve stemningsfull poetisk og litterær praksis. Figurspill og sang fyller formidlingen med overraskelser og liv.

Karen Høie har skrevet forestillingens rammefortelling, og er forestillingens eneste utøver. Hun har gjennom en årrekke arbeidet med Wergelands tekster, og her har hun gjort et utvalg hun mener kan passe godt for barn av i dag. Målgruppe: 1. - 4. klasse, men også større barn og voksne vil ha glede av forestillingen.

Når dyrene får munn og mæle

Karen gir til beste noen av dyreeventyrene fra Asbjørnsen og Moes samlinger, ispedd vers og småstubbber fra folketradisjonen vår. Sammen med barnepublikummet morer hun seg over møtene mellom Den godtroende Bjørnen og Den lure Reven! Hanen og Høna kommer til orde og krangler i vei, og Harepus og Kjetta får munn og mæle. Ikke alle oppfører seg like pent... Forestillingen passer for barn fra 1. klasse og oppover.

Det utrolige er helt sant

Karen Høie er halvt dansk, og har vokst opp med H. C. Andersens eventyr. Her møter vi hennes versjon av noen av hennes kjæreste fortellinger. Mennesker, dyr, vekster og gjenstander får liv i H.C.Andersens univers, og mellom en liten jente og en student kan livets store spørsmål utspille seg. Vi får høre H.C. Andersens eventyr om Sneglen og Rosenhekken, Nissen som bor i butikken til kolonialhandleren, og at det er helt sant at en liten fjær kan bli til fem høns. Forestilllingen kan tilpasses forskjellige aldersgrupper, og et voksenpublikum vil humre av den hovmodige kappestriden mellom den norske og den danske fillen. For barn fra 4. klasse og oppover, men forestillingen kan tilpasses forskjellige aldersgrupper. og passer også for et voksentpublikum.

Rosene i vinterskogen

Røvermor, i Karen Høies skikkelse, forteller om hemmeligheten som bare røverfamilien vet om: at på julekvelden, da blomstrer rosene oppe ved røverhulen deres i snøen. På et av tiggertoktene sine kommer Røvermor forbi et kloster. Munkene der er stolte av hagen sin, som er viden kjent og har skjønne og sjeldne planter og blomster, men Røvermor skryter av at skogen deres er mye vakrere, for hver julenatt forandres den til en blomstrende hage. Abbeden tror ikke på det den hovmodige og bryske røvermoren forteller, men hun holder på sitt, og ber abbed Hans besøke dem i skogen julenatten, så han kan få syn for sagn. Men en betingelse må han gå med på: han må love å aldri røpe det han får se for en levende sjel. Julekvelden kommer, og Røvermor sender en av ungene sine til abbeden så hun kan vise abbeden veien til røverhulen. Abbed Hans drar avgårde sammen med en mistroisk klosterbror, og hadde det ikke vært for røverjenta, hadde han aldri funnet fram, for veien var både bratt og mørk og farlig... For barn fra 4. klasse og oppover. Voksne vil også ha glede av forestillingen.

Konserteater-trilogi tilbys for turnéer

I samarbeid med komponist og musiker Martine Kraft har Kulturproduksjoner skapt en konsertteater-trilogi: "Fela som sang" bygger på sigøynereventyr og får følge av balkaninspirert musikk, "Inn i Peer Gynt" går inn i sagnene om Peer Gynt fra Gudbrandsdalen, og er umiskjennelig norsk i tematikk og dåm, mens "Svanene over Irland" vever sammen irske sagn og eventyr, og her har Martines fele hentet inspirasjon fra irsk folkemusikk. Tilbys bare for turnéer. Kontakt oss for videre opplysninger.

Video: "Huldra" og "Huldra and her followers" from the performance "Into the Kingdom of Peer Gynt"

Glimt fra forestillingen "Svanene over Irland" (opptak fra mobiltelefon)

Forfatterpresentasjoner, foredrag mm.

Svein Gundersen er en mye brukt foredragsholder, med kultur- og teaterhistorie som sitt felt. Han liker også å presentere forfattere han har nært kjennskap til gjennom mange års scenisk arbeid med tekstene deres, som Henrik Wergeland, Hans E. Kinck, Ingeborg Refling Hagen, eller motiv fra folkediktningen vår. Han har også, med stort hell, fortalt og vist foto fra sitt liv som regissør og skuespiller, og kommer da inn på teaterformer som landskapsteater og steds-spesifikt teater, det visuelle teatret - som figurteatret er en del av - teater for barn og unge, spelfenomenet i Norge mm.

Karen Høie er glad i å møte publikum som forteller og oppleser, og har holdt program som "Wergelands stemme", "Novellisten Hans E. Kinck", "Hedmarks store lyrikere", "En kveld i H.C.Andersens selskap", "Undereventyr hos Asbjørnsen og Moe", "Amalie Skram og Hellemyrsfolket", lyrikeren Ingeborg Refling Hagen". Hun kan spesialsy program etter oppdragsgivers ønske.

Vi kan tilby kurs og workshops innen teaterfeltet, som "Fra idé til forestilling", "Bruk av rommet", "Figur- og skyggeteater". Vi tar også imot bestillingsoppdrag, og kan kontaktes for oppdrag innen manus, regi, skuespill, figurspill, opplesing, fortelling.