Nyheter/News


Nyheter fra Kulturproduksjoner 2021... coronakrisen satte stopper for mange aktiviteter, men vi har ikke lagt ned arbeidet... vi har jobbet med manusutvikling, søknader, scenografi. Karen har vært på turné med "Åsmund og Maria", og Svein jobber pt med forestillingen "Sten og Brød II" for Pianostredet figurteater i Halden. Dessuten har vi ryddet oss ut av vårt gamle lager, og fått et nytt, mindre på plass. Er lite øvingsrom har vi også skaffet oss! Nå gleder vi oss over at vi kan møte publikum igjen, og at prøvene på "En Hamarkrønike" snart kan starte. Premiere i oktober - velkommen!!

"En Hamarkrønike"
- et samarbeid mellom Domkirkeodden og Kulturproduksjoner.
Forestillingen omhandler begivenheter der Hamar sto i sentrum for store endringer i Norge og Norden. Her satt Norges siste katolske biskop, bisp Mogens Lauritssønn, og rett over fjorden, på Grefsheim gods, regjerte Jomfru Karine, søster til adelsmannen Knut Alfsson, en av de rikeste og mektigste mennene i landet. Når stykket åpner, er han for flere år siden drept etter et mislykket opprør mot den danske kongsmakten, og hun har arvet alt hans gods. Sammen med Mogens kjemper hun for å bevare den katolske kirken i Norge, og for å styrke Norges riksråd så siste rest av norsk selvstendighet kan bestå. Ved sin død testamenterer hun sine eiendommer til Mogens og kirken. Når Mogens i 1537 blir ført bort av danske soldater, betyr det ikke bare Mogens og Karines nederlag, men innføringen av reformasjonen i Norge, og nedlegging av det norske riksrådet. Med dette ble Norge et lydrike under Danmark, og kaupangen Hamar forsvant etter kort tid fra kartet.
Midt i dette politisk kompliserte terrenget, møter vi menneskene som levde rundt bispeborgen - bisp Mogens og Jomfru Karine, representanter for kirke og kongsmakt, Karines tjenestejente Margrethe, Åge, drengen til Mogens, folk og dansere og musikanter fra Hamarkaupangen. Mer om forestillingen her: https://domkirkeodden.no/en-hamarkronike

"Jeg foretrekker lyset"
- et samarbeid mellom hafnor/erichsen og Kulturproduksjoner.
Marie Hafnor og Svend Erichsen er skuespillere i denne produksjonen, som nå igjen skal ut på turné i videregående skoler i Innlandet. Forestillingen handler om to unge skuespilleres møte med Ingeborg Refling Hagens liv og diktning, hovedvekten er lagt på forfatterens kamp mot fascisme og nazisme.
Mer om forestillingen her: https://ksys.turneorg.no/produksjon/1413475

Kulturproduksjoner har flere samarbeidsprosjekt under utvikling:
Vi samarbeider med Hilde og Peppe om vår neste forestilling: Ny nabo.
Arbeidet er utsatt pga coronakrisen. Vi håper å kunne ha premiere før jul 2021.

I løpet av perioden 2020-23 skal vi gjennomføre prosjektet HraMoKaPlus, i samarbeid med The National museum of Slovakia/Modry Kamen museum og Academy of fine Arts and design i Bratislava. Mer info her: https://www.riksantikvaren.no/prosjekter/eos-prosjekter/hramokaplus-nytt-liv-til-dukke-og-lekemuseet-i-modry-kamen/

I løpet av 2022-23 har vi planlagt et samarbeid med Theater der Nacht i Tyskland.
I perioden 2022-2023 planlegger vi samarbeid med Martine Kraft duo, om konsertforestillingen "Ygdrasil".

In English:
We are working on new co-operations with hildeandpeppe.com, with Martine Kraft duo, with a company in Germany, and a museum in Slovakia. We started a new project in Sweden in the end of November 2019, the premiere was delayed because of the pandemy., we try again in 2021. Pt. planning co-operations with Modry Kamen museum/Academy of fine Arts and design in Bratislava. 2020-2023, and the performance "Ygdrasil" will be created in co-operation with Martine Kraft duo in 2022-23.

2020:

 • Karen Høie turnerer med forestillingen "Åsmund og Maria" i Agder i oktober 2020 og juni 2021.

 • Forestillingen "En Hamarkrønike" hadde premiere den 16. oktober.

 • Jeg foretrekker lyset" om forfatteren Ingeborg Refling Hagen, hadde premiere 5. september, og ble etterfulgt av turné i videregående skoler i Innlandet. Forestillingen var et samarbeid mellom Hafnor/Erichsen og Kulturproduksjoner.

 • Kulturproduksjoner har denne høsten gått inn som partner i prosjektet HraMoKaPlus, et samarbeid med The Slovak National museum/Modry Kamen og Academy of Arts and design i Bratislava, støttet av eea og norway grants. Prosjektet går i 2020-2023.

 • Vårsemesteret: premiere på forestillingen "Ny nabo" er utsatt pga. coroanapandemien, vi fortsetter arbeidet med å videreutvikle manus og ferdigstille scenografien - og håper på premiere i 2021.

2019:

 • I -november var vi invitert til Festival of Wonder i Silkeborg.

 • Kulturproduksjoner fortsetter samarbeidet med Domkirkeodden anno museum. Til forestillingen "En Hamarkrønike" var vi hyret inn for å gjøre manus og regi til forestillingen, vi deltok også som skuespillere. Forestillingen var en utvidet og justert utgave av fjorårets forestilling. Den ble støttet av bl.a Kulturrådet, Hedmark fylkeskommune, Hamar kommune. Premiere 24. oktober.

 • I oktober var vi invitert til figurteaterfestivaler i Maribor, Ljubljana og Zagreb.

 • I august dro vi til åpningen av Gruppe 38's nye teaterhus i Århus.

 • 23. mai hadde "PolarIs" Norgespremiere på Hamar teater. En noe omarbeidet versjon av forestillingen vi laget i St.Petersburg, i samarbeid med teatertruppen Mr. Pejo´s wandering dolls. Denne forestillingen ble støttet av Hamar teater og Hamar kommune.

 • Kulturproduksjoner fortsetter samarbeidet med Domkirkeodden anno museum. Til Museumsnatt 10. mai utviklet Svein Gundersen teatervandringen "Fe dør, frende dør". Forestillingen er knyttet til muséets utstilling om sykdom og død i middelalderen. Karen Høie framførte deler av Draumkvedet.

 • 1. mai: premiere på forestillingen "Rød tråd. Forestillingen ble produsert av "Historieviserne" og støttet av bl.a Fritt Ord, LO og Hedmark fylkeskommune. Svein Gundersen bearbeidet manus for scenen, og hadde regi på forestillingen. Karen Høie var med som skuespiller.

 • I februar hadde vi premiere på gateteaterforestillingen "PolarIs", et samarbeid mellom Kulturproduksjoner og "Mr. Pejo's wandering Dolls" fra St. Petersburg. Forestillingen hadde premiere i Petergof, og spilte på Tantamareski theater i St. Petersburg. Manus: Karen Høie, Svein Gundersen. Regi og scenografi: Anna Skotnikova. Skuespillere: Karen Høie og Svein Gundersen. Forestillingen er støttet av Spenn, Fond for Lyd og Bilde, Hedmark fylkeskommune, Fond for frilansere, Stange kommune.

 • Svein Gundersen er med i Jubileumskomitéen for Ingeborg Refling Hagens jubileum i 2020, og har som ansvarsområde å jobbe for å realisere et litteraturseminar om hennes forfatterskap på Høgskolen i Innlandet, vandreutstilling om forfatteren på bibliotek i Østlandsområdet, formidling av forfatterskapet til videregående skoler, og videoproduksjon om forfatteren.

2018:

 • Mot slutten av året spilte Karen 25 forestilinger av "Når dyrene får munn og mæle" på bokbåten Epos.

 • I begynnelsen av november hadde den steds-spesifikke vandreforestillingen "En Hamarkrønike" premiere på Domkirkeodden, Hamar. Forestillingen ble til i samspill med muséets vakre område og spenstige arkitektur. I tre scener, spilt på tre forskjellige arenaer på muséet fortalte vi om den siste tiden før Norges siste katolske biskop, Mogens på Hamar, blir ført til fangenskap i Damark. Med ham forsvant siste rest av Norges selvstendighet, kong Christian III overtok alt jordegods i Norge, over 1/3 av landets eiendommer, kirkens administrasjon var med ett borte, det norske riksrådet ble lagt ned og Norge blir et lydrike under Danmark. Mellom spillestedene fulgte publikum en trasé der mindre spillscener, tablåer, sang og dans assosierte til og utdypet forestillingens tematikk. Domkirkeodden anno museum fikk støtte til forestillingen fra Spelmidlene, Sparebank 1 og Hamar kommune.

 • I mai var Kulturproduksjoner samarbeidspartner i forbindelse med TemaTeaters 25års-jubileum, der Svein Gundersen hadde regi på jubileumskonserten "Pilgrimen", som ble framført i Hoff kirke på Toten. 25 kunstnere deltok, Karen Høie var med som oppleser og sanger. Alle inntekter gikk til Leger uten grenser.

 • Kulturproduksjoner fortsatte samarbeidet med anno museum Domkirkeodden. I mai utviklet vi teatervandringen "Itte liv laga" til Museumsnatt på Domkirkeodden. Manus og regi var ved Svein Gundersen. Karen Høie framførte to egenkomponerte sanger.

 • I april gjestespilte den norsk-russiske forestillingen "Sonate for tre" i Gabrovo, Bulgaria. Forestillingen er produsert av RuNo og SadioNor teater. Karen Høie var med som skuespiller i produksjonen.

 • I april hadde Pianostredet Figurteater premiere på forestillingen "Den grønne ridder". Forestillingen spilte bl.a på Festningen i Halden sommeren 2018. Manus og regi ved Svein Gundersen. På scenen: Daniel Sandvik og Håkon Mørland.

Vi spilte inn to musikkvideoer i 2018. Musikk Jønne & The Kennex Ocean Club, fotograf Alexander Rostad. Look and laugh:

No more panties for you: https://www.youtube.com/watch?v=R7GX1dnp01g

Escape for Christmas: https://www.youtube.com/watch?v=I7neRcm4ipk&t=18s

2017:

 • I nov-des. 2017 gjennomførte vi workshop og forestillinger på festivalen "Noël en Marionette" i Yaoundé, Kamerun. En forestilling for barn, som ble vist på forskjellige skoler i Yaoundé, og en forestilling som ble vist på Det Kamerunske kultursenteret. Oppdragsgiver: Bana ba Africa. Medvirkende: ni afrikanske skuespillere. Manus og regi ved Svein Gundersen. Prosjektet var støttet av UD/DTS.

 • Kulturproduksjoner samarbeidet i 2017 med anno museum Domkirkeodden på Hamar om flere teaterbegivenheter knyttet til Reformasjonsjubiléet. I begynnelsen av nov. hadde forestillingen "Hamars undergang" premiere. Manus: Karen Høie, regi: Svein Gundersen. Karen Høie var med som skuespiller.

 • I august hadde det internasjonale teaterprosjektet "Nortlantis - Die verlorene Stadt" premiere på Theater der Nacht i Tyskland.
  Aktører var fra Tyskland, Estland, Danmark. Karen Høie og Svein Gundersen deltok fra Norge. Regien var ved Neville Tranter.

 • Kulturproduksjoner har i 2017 samarbeidet med anno museum Domkirkeodden på Hamar om flere teaterbegivenheter knyttet til Reformasjonsjubiléet. I mai hadde forestillingen "Bisp Mogens" premiere. Manus og regi ved Svein Gundersen. Karen Høie var med som skuespiller.

 • I mars-april 2017 deltok Karen Høie i den norsk-russisk forestillingen "En mors sonate" av Sadio og RuNo teater, begge med base i Tromsø. Forestillingen ble spilt i Tromsø, og var støttet av Barentssekratariatet. Regi og scenografi: Igor Larin.

 • I januar 2017 avsluttet vi prosjektet "HraMoKa" i Slovakia, med workshop på Academy of fine Arts i Bratislava og produksjon/visninger av forestillingen "Death of the Puppeteers" til åpningsseremonien på det nyrestaurerte barokkslottet i Modry Kamen, som huser Slovakias Figurteatermuseum. Medvirkende: studenter fra Academy of Performing Arts i Bratislava, og fra Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet). Regi: Svein Gundersen/Hilde Veronika Høie. Prosjektet var støttet av eea, norway grants og republikken Slovakia.

 • Svein Gundersen har fra 2015-18 ledet Kulturprogrammet for Ingeborg Refling Hagen kulturhus - Fredheim, støttet av bl.a Hedmark fylke, Stange kommune, Hamar kommune, Fond for utøvende kunstnere og private aktører.