Кафедра математики та методики навчання математики


РадО вітаЄМО Вас на сайті

кафедри математики та методики навчання математики!

Кафедра математики та методики навчання математики

Навчально-наукового інституту інформаційних та освітніх технологій

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

є випусковою кафедрою підготовки:

- фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр»

за спеціальністю 014 Середня освіта (математика)

Освітні програми:

  • Середня освіта (математика)

  • Середня освіта (математика, інформатика)

- здобувачів наукового ступеня «Доктор філософії»

PhD у галузі освіти (кандидат педагогічних наук)

за спеціальністю 014 Середня освіта (математика)

Освітня програма:

  • 014 Середня освіта (математика)


Усі викладачі кафедри мають наукові ступені