Кафедра математики та методики навчання математики


РадО вітаЄМО Вас на сайті

кафедри математики та методики навчання математики!

Кафедра математики та методики навчання математики

Навчально-наукового інституту інформаційних та освітніх технологій

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

є випусковою кафедрою підготовки:

- фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр» за спеціальністю 014 Середня освіта (математика).

Освітні програми:

  • Середня освіта (математика),

  • Середня освіта (математика, інформатика);

- здобувачів наукового ступеня «Доктор філософії (PhD)» у галузі освіти (кандидат педагогічних наук).

спеціальності:

  • 014 Середня освіта (математика);

  • 011 Науки про освіту (теорія та методика навчання математики у закладах вищої освіти).

Усі викладачі кафедри мають наукові ступені