Кафедра математики та методики навчання математики


РадО вітаЄМО Вас на сайті 

кафедри математики та методики навчання математики! 

Кафедра математики та  методики навчання математики 

Навчально-наукового інституту інформаційних та освітніх технологій 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

є випусковою кафедрою підготовки:

- фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр» 

за спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика)

Освітні програми: 

- здобувачів наукового ступеня «Доктор філософії» 

PhD у галузі освіти (кандидат педагогічних наук)

за спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика)

Освітня програма:


Усі викладачі кафедри мають наукові ступені