3de Provinciale C

Naamloos document.pdf


17/01/2021


Beste supporters, reeds geruime tijd ligt het voetbal stil door het alom gekende Corona-virus. We wachten zoals velen bang af wat men zal beslissen over het nog heropstarten van de competitie van het lopende seizoen.
De wijnverkoop van eind 2020 was een voltreffer waarvoor grote dank.
Ondertussen is het bestuur al volop bezig met de voorbereidingen van het volgende seizoen. De gesprekken met de huidige spelers en eventuele gerichte versterkingen zijn lopende. Hopelijk tot gauw.