Yhdistys

Kauhajoen Musiikkiharrastusten Kannatusyhdistyksen perustaminen

Huhtikuun 29. päivänä 1923 kokoontui Kauhajoen kunnallistalolle muutama innokas musiikin ystävä pohtimaan koko pitäjän musiikkirientojen edistämistä tukevaa yhdistystä. “Saapuvilla olivat Kauhajoen orkesterin jäsenet Anton Källström (Puronto), Eelis Panula ja Matti Porkkala sekä muita musiikin ystäviä E. Kilpeläinen, J. Latva-Panula, Armas Havunen, Martti Rintakoski, Manne Kokko, Aleksi Metsä-Kokko, Lisi Grönvall, Nestori Rauska, Matti Loukko, A. Hirvelä ja Yrjö Kuusio”, kertoo tulevan yhdistyksen ensimmäisen pöytäkirjan aloituspykälä.


Opettaja Matti Porkkalan johtamassa kokouksessa päätettiin yksimielisesti perustaa Kauhajoen Musiikkiharrastusten Kannatusyhdistys. Sääntöjä laatimaan ja asiaa eteenpäin viemään valittiin kanttori A. Källström, musiikkeri Eelis Panula, konstaapeli A. Hirvelä, räätäli E. Kilpeläinen ja talollinen J. Latva-Panula. 


Yhdistyksen tarkoitus


Valittu toimikunta pani ripeästi toimeksi, sillä jo vajaan kuukauden kuluttua 21. toukokuuta pidetyssä yhdistyksen perustavassa kokouksessa hyväksyttiin säännöt.


Ensimmäinen hallitus


Kokouksessa valittiin yhdistyksen ensimmäiseen hallitukseen puheenjohtajaksi Anton Källström, varapuheenjohtajaksi Eelis Panula, kirjuriksi Antti Hirvelä, jäseniksi E. Kilpeläinen ja J. Latva-Panula sekä varajäseniksi Matti Porkkala, Armas Havunen ja S. V. Opas.


Kannatusyhdistyksen säännöt vahvisti Valtioneuvoston Sosiaaliministeriö marraskuun 21. päivänä 1923.


Kirjasta: Kauhajoki Soittaa ja Laulaa - Kustantaja: Kauhajoen Musiikkiharrastusten Kannatusyhdistys r.y.

Koonnut ja kirjoittanut: Jarmo Koskinen - ISBN 951-99774-9-X - Vaasa Oy 1986

Kauhajoen Musiikkiharrastusten Kannatusyhdistys perustettiin tarpeeseen vuonna 1923

Alun perin kannatusyhdistys oli tarkoitus perustaa tukemaan vuonna 1921 perustetun Kauhajoen orkesterin toimintaa. Huhtikuun 29. päivänä 1923 kokoontui Kauhajoen kunnallistalolle muutama innokas musiikin ystävä pohtimaan koko pitäjän musiikkirientojen edistämistä tukevaa yhdistystä. Paikalla olivat Kauhajoen orkesterin jäsenistä Anton Källström, Eelis Panula ja Matti Porkkala sekä muita musiikin ystäviä E. Kilpeläinen, J. Latva-Panula, Armas Havunen (siht.), Martti Rintakoski, Manne Kokko, Aleksi Metsä-Kokko, Nestori Rauska, Liisi Grönvall, Matti Loukko, A. Hirvelä ja Yrjö Kuusio.  Kokouksen alussa puheenjohtaja, opettaja Matti Porkkala esitti alustuksen, jossa hän selosti, mikä merkitys paikkakunnalle on sivistyksellisenä tekijänä laulukuoroilla, soittokunnilla ja muilla soitannollisilla yhtyeillä. Porkkala viittasi myös paikkakunnalla toimivaan, varsin suurta huomiota saavuttaneeseen Kauhajoen orkesteriin, huomauttaen että jatkuvan menestyksellisen toiminnan ehtona on kuitenkin vakinainen kannattajajoukko, kannattajayhdistys kuten kokouskutsussakin mainittiin. Kokouksen kolmannessa pykälässä todetaan sanatarkasti näin: ”Alustuksen johdosta sukeutuneessa vilkkaassa keskustelussa kannatettiin yksimielisesti Orkesterin kannatusyhdistyksen perustamista”.


Yhdistyksen sääntöjä laatimaan ja asia eteenpäin viemään valittiin toimikunta, jonka jäseniksi valittiin kanttori Anton Källström, musiikkeri Eelis Panula, konstaapeli A. Hirvelä, räätäli E. Kilpeläinen ja talollinen J. Latva-Panula.


Toimikunta kokoontui jo runsaan viikon kuluttua 9. toukokuuta 1923 lukkarin virkatalolla ja kirjasi tarkasti pykälittäin yhdistyksen säännöt. Vajaan kahden viikon kuluttua, 21. toukokuuta pidetyssä yhdistyksen perustavassa kokouksessa hyväksyttiin toimikunnan laatimat säännöt. Perustavassa kokouksessa olivat paikalla Anton Källström, Eelis Panula, Matti Porkkala, E. Kilpeläinen, J. Latva-Panula, Martti Rintakoski, Aleksi Metsä-Kokko, Nestori Rauska, A. Hirvelä, J.V. Opas, N. Pukkila ja J. Härkönen. Puheenjohtajana toimi Anton Källström ja kirjurina Matti Porkkala. Kokouksen alussa luettiin 29. huhtikuuta valitun toimikunnan laatima sääntöehdotus, joka hyväksyttiin sellaisenaan ilman muutoksia. 


Kauhajoen Musiikkiharrastusten Kannatusyhdistyksen hyväksyttyjen sääntöjen alkupykälät kuuluvat seuraavasti:


1 § Kauhajoen Musiikkiharrastusten Kannatusyhdistyksen tarkoituksena on siveellis-isänmaallisella pohjalla toimien elvyttää, kehittää ja tukea musiikkiharrastuksia paikkakunnalla. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhajoen kunta. 


2 § Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen musiikkia suosiva ja yleistä luottamusta nauttiva yksityinen henkilö, yhteisö ja kunta, joka suorittaa yhden tai useamman alempana mainituista kannatusmaksuista. Kannatusjäseneksi kutsutaan jäsentä, joka suorittaa vähintään 200 Smk. Vuosijäsen suorittaa vuosittain 20 Smk. Vuosijäsen siirretään kantajäseneksi sitten, kun hän on suorittanut kymmenen vuoden kuluessa tai sitä ennen yhteensä 200 Smk. Jäsenmaksu on suoritettava jokaisena vuotena ennen kalenterivuoden loppua. 

Jos joku jäsen toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voi johtokunta erottaa hänet yhdistyksestä. Jäsen, joka kahtena vuotena peräkkäin on jättänyt vuosimaksunsa suorittamatta, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi. Jäseneksi liittymis- ja eroamisilmoituksia ottaa vastaan yhdistyksen puheenjohtaja.


Kokouksessa valittiin ensimmäiseen johtokuntaan puheenjohtajaksi Anton Källström (myöh. Puronto), varapuheenjohtajaksi Eelis Panula, kirjuriksi Antti Hirvelä, jäseniksi E. Kilpeläinen, J. Latva-Panula sekä varajäseniksi Matti Porkkala, Armas Havunen ja S.V. Opas. Valtioneuvoston Sosiaaliministeriö vahvisti Kauhajoen Musiikkiharrastusten Kannatusyhdistys ry:n säännöt 21. marraskuuta 1923.  


Kauhajoen Musiikkiharrastusten Kannatusyhdistyksen merkitys ja aikaansaannokset vuosien saatossa:


Kannatusyhdistyksen toimintaperiaate on ollut järjestää erilaisia musiikkitilaisuuksia, joiden tuotolla se on tukenut paikkakunnan musiikkiharrastajia. Yhdistys on pyrkinyt myös rikastuttamaan Kauhajoen musiikkielämää tuottamalla paikkakunnalle korkeatasoisia konsertteja ja nimekkäitä esiintyjiä.Yhdistyksen puheenjohtajina ovat vuosien saatossa toimineet muiden muassa Anton Källström (Puronto), Armas Vainio, Asser Vainiola, Matti Porkkala, Lauri Opas, Asko K. Tynjälä, Aarne Ketola, Arja Koivisto, Seppo Kalliomaa ja Risto Ala-Ikkelä. Nykyinen puheenjohtaja on Jaakko Panula. 


Kauhajoen Musiikkiharrastusten Kannatusyhdistys on ollut lajissaan yksi ainutlaatuisimmista maassamme. Teot ovat osittaneet, että yhdistys on saanut paljon merkittävää aikaan.  


Teuvalla 24.10.2022 

Erkki Nevanperä FT, opetusneuvos

Yhteenveto kirjasta "Kauhajoki Soittaa ja Laulaa"

Kauhajoen Musiikkiharrastusten Kannatusyhdistys on lajissaan eräs ainutlaatuisimpia maassamme. Jo nimi kertoo, että sen siipien suojiin on voitu koota kaikki, jotka paikkakunnalla musiikin parissa toimivat. Vaikka jo eräässä vaiheessa vuosikokouksessa herätettiin kysymys, onko yhdistyksen toiminta lainkaan tarpeen, oli kokousväen yksimielinen kanta: yhdistys on tarpeellinen.


Teot ovat osoittaneet, että yhdistys on saanut paljon merkittävää aikaan. Taloudelliset mahdollisuudet eivät ole olleet ylenpalttiset, mutta annetut avustuksen vuosikymmenien aikana ovat olleet kannustamassa laulun ja soiton ryhmiä. Osansa ovat saaneet myös yksityiset soiton opettajat ja opiskelijat, joille stipendi on ollut tunnustuksen osoitus ja määrätynlainen kannustin. Kannatusyhdistyksen yksi tärkeimmistä toimintamuodoista on ollut erilaisten konserttien järjestäminen paikkakunnalle. Näin paikkakunnan musiikin ystävät ovat päässeet nauttimaan korkeatasoisista eristyksistä, joita maan parhaimpiin kuuluvat taiteilijat ovat antaneet konserteissa.


Yhdistyksen piirissä syntyi myös ajatus musiikkiopetuksen saamiseksi paikkakunnalle. Se on toteutunut. Kauhajoella on nyt musiikkiopisto: Panula-Opisto. Eteläpohjalaisten Spelien syntysanat on lausuttu Kannatusyhdistyksen kokouksessa 1970-luvun alussa. Ensimmäiset Spelit järjestittiinkin Kauhajoella vuonna 1972. Juhlista on tullut vuosittainen perinne.


Kirjasta: Kauhajoki Soittaa ja Laulaa - Kustantaja: Kauhajoen Musiikkiharrastusten Kannatusyhdistys r.y.

Koonnut ja kirjoittanut: Jarmo Koskinen - ISBN 951-99774-9-X - Vaasa Oy 1986

Yhdistyksen säännöt

perustamisvuodelta 1923

KMHky-saannot-vuodelta-1923.pdf

Yhdistyksen säännöt

vuodelta 1976

MusHarKy-saannot-1976.pdf