Hva skjer?

Lørdag 10. september: Egnerdagene, korpset spiller i gatene på Kampen

Onsdag 21. september: Foreldremøte med konsert

Lørdag 15. og søndag 16. oktober: Høstseminar med konsert

Lørdag 26. og søndag 27. november: Julemarked - nå også med lopper! Og konsert!

Søndag 27. november: Julegrantenning

Søndag 18. desember: Julekonsert i Kampen kirke


Følg med på spond og facebook for nærmere info om tid og sted.