KOPĪGS TŪRISMA MARŠRUTS UN AKCIJA

“IEPAZĪSTI KAIMIŅUS ZEMGALĒ!” 2019

1.maijs – 30.septembris, Latvijas – Lietuvas pierobeža

Akcijas noteikumi

Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novada pašvaldības Latvijā un Biržu, Pasvales, Pakrojas, Jonišķu rajona pašvaldības Lietuvā no 2019. gada 1. maija līdz 30. septembrim latviešu un lietuviešu ceļotājus aicina piedalīties apceļošanas akcijā „Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!”, viesojoties un nofotografējoties 24 akcijas objektos.

Akcijas brošūras var saņemt tūrisma informācijas centros (Bauskā, Biržos, Pasvalē, Pakrojā un Jonišķos) vai elektroniski lejuplādēt https://www.facebook.com/kaiminizemgale.

Akcijas zīmogus, uzrādot fotogrāfijas (telefonā vai fotoaparātā), kurās jābūt redzamam Tev un akcijas objektam, iespējams saņemt jebkurā no zemāk norādītajiem Tūrisma informācijas centriem! Nolikums akcijas mājas lapā!

Aizpildītās anketas aicinām nodot līdz 2019. gada 1.oktobrim kādā no tūrisma informācijas centriem:

· Bauskas TIC, Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901, Latvija, T.: +37163923797

· Biržu TIC, J.Janonio g. 2, Birži, LT – 41148, Lietuva, T.: +370 68673742

· Pasvales TIC, P. Avižonio g. 6, Pasvale, LT-39149, Lietuva, T.: +370 45134096

· Pakrojas VIC, Pergalės g. 1, LT-83159 Pakroja, Lietuva, T.: +370 61610765

· Jonišķu TVIC, Žemaičių g. 9, Jonišķi LT-84147, Lietuva, T.: +370 42652388

Akcijas balvas

Akcijas noslēgumā no visiem dalībniekiem, kas iesnieguši derīgas akcijas kartes, tiks izlozēti 18 (astoņpadsmit) balvu ieguvēji!

4 (četri) Latvijas apceļotāji, kuri būs apmeklējuši vismaz 16 (sešpadsmit) akcijas pasākumus vai objektus (katrā pašvaldībā pa diviem), varēs iegūt velosipēdu no Biržu, Pasvales, Pakrojas un Jonišķu pašvaldībām.

4 (četri) Lietuvas apceļotāji, kuri būs apmeklējuši vismaz 16 (sešpadsmit) akcijas pasākumus vai objektus (katrā pašvaldībā pa diviem), varēs iegūt velosipēdu no Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldībām.

10 (desmit) dalībnieki, kuri būs apmeklējuši vismaz 8 (astoņus) akcijas pasākumus vai objektus (katrā pašvaldībā pa vienam), varēs iegūt atbalstītāju veicināšanas balvas.


Ar balvu ieguvējiem sazināsimies personīgi pa norādīto kontakttālruni! Apceļošanas akcijas noslēgums ar dāvanu pasniegšanu to ieguvējiem tiks organizēts 12. oktobrī Iecavā.


BENDRAS TURIZMO MARŠRUTAS IR AKCIJA

„PAŽINKIME KAIMYNUS ŽIEMGALOJE!” 2019

Gegužės 1 – rugsėjo 30, Latvijos – Lietuvos pasienis

Bauskės, Iecavos, Rundalės ir Vecumniekų savivaldybės Latvijoje bei Biržų, Pasvalio, Joniškio ir Pakruojo rajonų savivaldybės Lietuvoje nuo 2019 metų gegužės 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos latvių ir lietuvių keliautojus kviečia dalyvauti akcijoje „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje!“, apsilankant ir nusifotografuojant 24 akcijos objektuose.

Akcijos lankstinukus galima pasiimti turizmo informacijos centruose (Bauskėje, Biržuose, Pasvalyje ir Pakruojyje, Joniškyje) galima parsisiųsti elektroniniu būdu https://www.facebook.com/kaiminizemgale.

Akcijos antspaudus, parodant nuotraukas (telefone arba fotoaparate), kuriose turi būti matomas Tu ir akcijos objektas, galima gauti bet kuriame iš žemiau nurodytų turizmo informacijos centrų! Nuostatai akcijos internetiniame puslapyje (imtinai):!

Užpildytas anketas prašome pateikti viename iš turizmo informacijos centrų iki 2019 metų spalio 1 d.:

· Bauskės TIC, Rātslaukums 1, Bauskė, LV-3901, Latvija, T. +371 63923797

· Biržų TIC, J. Janonio g. 2, Biržai, LT – 41148, Lietuva, T. +370 68673742

· Pasvalio TIC, P. Avižonio g. 6, Pasvalys, LT-39149, Lietuva, T. +370 45134096

· Pakruojo VIC, Pergalės g. 1, LT-83159 Pakruojis, Lietuva, T.+370 61610765

· Joniškio TVIC, Žemaičių g. 9, Joniškis LT-84147, Lietuva, T. +370 42652388

Akcijos prizai

Iš visų akcijos dalyvių, pateikusių galiojančias akcijos korteles, bus išrinkta 18 (aštuoniolika) prizų laimėtojų!

4 (keturi) keliautojai iš Latvijos, kurie bus aplankę bent 16 (šešiolika) akcijos renginius ar objektus (kiekvienoje savivaldybėje po 2), galės laimėti dviratį iš Biržų, Pasvalio ir Pakruojo, Joniškio savivaldybių.

4 (keturi) keliautojai iš Lietuvos, kurie bus aplankę mažiausiai 16 (šešiolika) akcijos renginius ar objektus (kiekvienoje savivaldybėje po 2), galės laimėti dviratį iš Bauskės, Iecavos, Rundalės ir Vecumnieku savivaldybių.

10 (dešimt) dalyviai, kurie bus aplankę bent 8 (aštuonis) akcijos renginius ar objektus (kiekvienoje savivaldybėje po 1) galės laimėti kitus akcijos rėmėjų prizus.

Su nugalėtojais susisieksime asmeniškai. Turizmo akcijos uždarymas ir nugalėtojų apdovanojimas bus rengiamas spalio 12 d., Iecavoje (Latvija).


Akcijas brošūras var saņemt tūrisma informācijas centros (Bauskā, Biržos, Pasvalē, Pakrojā un Jonišķos) vai jebkurā no 24 akcijas objektiem (vai elektroniski lejuplādēt https://www.facebook.com/kaiminizemgale).8.decembrī Jonišķos parakstīts sadarbības līgums par starptautiska Latvijas Lietuvas tūrisma projekta “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!” realizāciju 2018.gadā

2018.gada 8.decembrī Jonišķos Sarkanajā sinagogā Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novada pašvaldības Latvijā un Biržu, Pasvales, Pakrojas un Jonišķu pašvaldības Lietuvā parakstīja sadarbības līgumu par starptautiska tūrisma projekta “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!” realizāciju 2018.gadā.

Sadarbības līguma mērķis ir veicināt tūrisma objektu, pasākumu un pakalpojumu attīstību sadarbības partneru teritorijās. Galvenie projekta uzdevumi - rosināt iedzīvotājus ceļot un atklāt kaimiņu tūrisma objektus un pakalpojumus, veicināt uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, organizēt kopīgu projekta akciju.

Projekta rezultātā tiks izveidots kopīgs maršruts un brošūra “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!” latviešu un lietuviešu valodā. Tajā būs iespēja iepazīt 40 objektus tai skaitā 8 pasākumus, kā arī naktsmītnes un ēdināšanas vietas Latvijā un Lietuvā. Lai radītu lielāku interesi par šo maršrutu, tiks organizēta projekta akcija, kurā iekļauta 24 vieta - no katras iesaistītās pašvaldības 2 apskates objekti un 1 pasākums.

Projekta akcija sadarbības partneru teritorijās 2018.gadā norisināsies no 1.maija līdz 25.septembrim. Tās atklāšana paredzēta 1.maijā Pakrojā, bet noslēgums 13.oktobrī Bauskā. Akcijas balvās 8 velosipēdi un Dāvanu kartes no iesaistītajiem sponsoriem.

Ideja par sadarbības projektu radās Bauskā 2016.gada nogalē, kuru pašvaldības realizēja jau 2017.gada tūrisma sezonā. Pēc akcijas noslēguma, izvērtējot projekta rezultātus, darba grupa lēma projektu turpināt, iesaistot tajā Jonišķu pašvaldību Lietuvā.

Arī 2018.gadā projekts tiks realizēts par pašvaldības līdzekļiem. Kopējā projekta summa ir 8 000 eiro, katras pašvaldības līdzfinansējums 1000 eiro.

Inese Turkupole-Zilpure

Bauskas Tūrisma informācijas centra vadītāja, projekta vadītāja

+371 63923797, inese.turkupole.zilpure@bauska.lv
Gruodžio 8 dieną, Joniškyje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl tarptautinio Latvijos Lietuvos turizmo projekto „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje!” vykdymo 2018 metais.

2018 m., gruodžio 8 d., Joniškio Raudonojoje sinagogoje Latvijos savivaldybės: Bauskė, Iecava, Rundalė, Vecumnieki ir Lietuvos savivaldybės: Biržai, Pasvalys, Pakruojis ir Joniškis pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl tarptautinio turizmo projekto „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje!” vykdymo 2018 metais.

Bendradarbiavimo sutarties tikslas yra skatinti turizmo objektų, renginių ir paslaugų plėtrą bendradarbiavimo partnerių teritorijose. Svarbiausi projekto uždaviniai – padrąsinti gyventojus keliauti ir atrasti kaimynų siūlomus turizmo objektus ir paslaugas, skatinti verslo ir turizmo plėtrą, organizuoti bendrą projekto akciją.

Projekto rezultatas – sukuriamas bendras maršrutas ir bukletas „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje!“ latvių ir lietuvių kalbomis. Šiame maršrute galėsite susipažinti su 40 turizmo objektų iš kurių 8 yra miestų rengiamos šventės ar festivaliai, taip pat nakvynės ir maitinimo galimybės Latvijoje ir Lietuvoje. Tam, kad projekto maršrutas sulauktų kuo didesnio susidomėjimo, organizuojama projekto akcija – kurią sudaro 24 objektai – iš kiekvienos dalyvaujančios savivaldybės po 2 lankytinas turizmo vietas ir po 1 renginį.

Projekto akcija bendradarbiaujančiose savivaldybių teritorijose 2018 m., vyks nuo gegužės 1 d., iki rugsėjo 25d. Projekto akcijos atidarymo renginys vyks gegužės 1d., Pakruojyje (Lietuva), o uždarymas spalio 13d., Bauskėje (Latvija). Akcijos prizai: 8 dviračiai ir rėmėjų dovanų kortelės.

Bendradarbiavimo projekto idėja atsirado Bauskėje (Latvija) 2016m., pabaigoje, kurią savivaldybės jau realizavo 2017 m., turizmo sezone. Po akcijos uždarymo, įvertinus projekte pasiektus rezultatus, darbo grupė nusprendė tęsti projektą į bendradarbiavimą ir maršrutą įtraukiant ir Joniškio savivaldybę Lietuvoje.

2018 m., šis projektas taip pat bus vykdomas išskirtinai tik savivaldybių lėšomis. Bendra projekto suma 8 000 eurų, kiekviena savivaldybė prie projekto prisideda 1 000 eurų.

Inese Turkupole-Zilpure , +371 63923797, inese.turkupole.zilpure@bauska.lv