Кафедра природничих дисциплін 

Кафедра природничих дисциплін створена 2004 року на базі комісії природничих дисциплін Харківського педагогічного коледжу. На той час кафедру очолювала Пономарьова Галина Федорівна, нині ректор Академії  заслужений працівник народної освіти України, доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти. 

Значний управлінський, науковий та педагогічний досвід Г.Ф.Пономарьової успішно впроваджується в освітній процес не тільки кафедри природничих дисциплін, але і закладів вищої освіти як м. Харкова, так всієї України.

З  2017  року  до 14 вересня 2022 року  кафедру очолювала докторка педагогічних наук, професорка Ольга Василівна МОЛЧАНЮК, яка є авторкою понад 170 публікацій наукового, навчально-дослідницького та практично-методичного характеру. Нагороджена дипломами, грамотами та подяками різних рівнів: Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2006р.), грамотою Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2009р.), грамотою Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (2011р. та 2014р.), нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2012р.), грамотою Харківської обласної ради (2015р.), грамотою громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга» (2017р., 2019р.), грамотою Харківського національного медичного університету (2017р.), нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2019р.) за вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців. 

З 01 вересня 2023 року завідувачкою кафедри природничих дисциплін призначено докторку педагогічних наук, професорку Ірину Петрівну Упатову.

У результаті плідної співпраці з закладами вищої освіти та науковими установами України, за сприяння Галини Пономарьової та Ольги Молчанюк, було відкрито спеціальність 091 Біологія та 2018 року розпочато підготовку за освітньою кваліфікацією бакалавр біології.


Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та комплексні проблеми, що не мають заздалегідь визначеного рішення у пов’язаній з біологією професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування сучасних методів та теоретичних досягнень біологічної науки. 


Цілі навчання

  Підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері біології або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають застосування законів, теорій та методів природничих наук.


   Науково-методична діяльність кафедри узгоджується із місією та загальною науково-методичною проблематикою академії.


Місія академії 

    Досягнення високого рівня якості підготовки фахівців, що забезпечить конкурентоспроможність випускників на ринку праці на основі використання інноваційних технологій навчання та поєднання власного досвіду з кращими світовими практиками, розвитку професійних компетентностей педагогічних, науково-педагогічних працівників (Стратегія розвитку КЗ «ХГПА» ХОР на 2020-2025 роки від 18.12.2019 р.). 


Загальна науково-методична проблема академії

 Модернізація педагогічної освіти в міжнародному інформаційному просторі для якісної підготовки здобувачів вищої освіти й підвищення кваліфікації наукових, науковопедагогічних і педагогічних працівників (План роботи КЗ "ХГПА" ХОР від 30.08.2023 р.).


Науково-методична проблема кафедри

  Дослідження біологічного та генетичного різноманіття біосистем як провідний аспект модернізації вищої біологічної освіти (План роботи кафедри природничих дисциплін від 28.08.2023р.).


У 2021 році на базі кафедри започатковано створення науково-дослідної лабораторії та Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації було затверджено три наукові тематики, над якими працюватиме кафедра природничих дисциплін протягом найближчих п'яти років:

1. Екологічна генетика та токсикогенетика дослідження токсичного, мутагенного або стимулюючого впливу чинників зовнішнього середовища на моделях Drosophila melanogaster.

2. Екологічна мікробіологія виникнення антибіотикорезистентної мікрофлори у біотопах сучасного міста.

3. Морфогенні явища вплив чинників зовнішнього середовища на морфогенез рослин.


Науково-методична проблема наукового товариства здобувачів освіти

  Дослідження біологічного і генетичного різноманіття біосистем з використанням інструментів міжнародного інформаційного простору та новітніх технологій (План роботи студентського наукового гуртка "Біолог" НТЗО каедри природничих дисциплін від 28.08.2023 р.)

У цілому, викладачами кафедри в освітній процес систематично впроваджуються різноманітні інноваційні освітні технології.

До освітнього процесу залучаються різні категорії стейкхолдерів та провідні фахівці різних сфер, зокрема, представники Всеукраїнської екологічної ліги, регіональної асоціації природокористування, ХОО «Товариство Червоного хреста України», ГО «Українське ботанічне товариство» Харківського відділення й інші. Традиційним стало проведення навчальних занять здобувачів вищої освіти спеціальності 091 Біологія у музеях природи, на метеостанції Харківського державного університету імені В. Н. Каразіна, на кафедрі нормальної анатомії Харківського медичного університету, в музеї води «Харківкомунпромвод», у ботанічному саду Харківського державного університету ім. В. Н. Каразіна, виїзні кафедральні засідання на базі НП «Гомільшанські ліси» тощо.

Викладачі кафедри є авторами патентів  на винаходи (О.Пальчик, О.Дехтярьова, О.Твердохліб), одноосібних монографій (І.Упатова, О.Молчанюк), різнопланових навчально-методичних посібників, понад 100 публікацій у наукових фахових виданнях (у тому числі тих, що індексуються в науково-метричних базах), до 50 публікацій у зарубіжних наукових виданнях та значної кількості Міжнародних, Усеукраїнських, регіональних, кафедральних публікацій апробаційного характеру.

Щорічно викладачі кафедри підвищують рівень власної професійної компетентності шляхом формальної та неформальної освіти.

Систематично науково-педагогічні працівники кафедри проводять науково-практичні конференції («Формування екологічної компетентності студентів під час навчальної практики на базі національного природного парку «Гомільшанські ліси»», «Наукова спадщина видатних вчених Д.Менделєєва та Ч.Дарвіна» й інші), семінари («Автостопом біоінформатикою», «Фундаментальні та прикладні аспекти патогенезу, профілактики та лікування синдрому, викликаного ВІЛ-інфекцією», «Комунікація в біологічних системах: молекулярний аспект» та інші), тренінги («Ефективна комунікація – інструмент налагодження міжособистісних відносин», «Здоров’язберігаючі технології в освітньому процесі ЗВО», «Жінки-біологи: одвічне прагнення до науки» й ін.), майстер-класи («Перша домедична допомога», «Формування ціннісного ставлення до природи засобами дизайну», «Здійснення емоційної саморегуляції студентів засобами творчості»), виставки («Природно-заповідний фонд Харківщини», «Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України», «Проблеми утилізації та видалення побутових та промислових відходів» ) тощо.

Викладачі кафедри природничих дисциплін усесильно сприяють всебічному розвитку гармонійної особистості майбутнього фахівця, розвитку soft-skills. Провідними напрямами едукаційних впливів на молодих людей є формування екологічного світогляду й культури студентської молоді, ціннісного ставлення до природи, утвердження громадянської культури, формування в особистості навичок здорового способу життя, створення безпечного освітнього середовища шляхом формування гармонійних міжособистісних відносин учасників освітнього процесу, протидії булінгу, жорстокості, агресії тощо.

Стало традицією проведення  зустрічей з провідними в галузі медицини спеціалістами м. Харкова, волонтерами Харківського обласного товариства Червоного Хреста України), тренінгових занять («Вчимося жити разом», «Формування ціннісного ставлення до природи засобами дизайну»), квестів (хімічний квест «Love is…chemistry», екологічний квест «KeepCool»), фото-челленджів («#яЗАчистедовкілля», «Карантин…ти не один!»); організація просвітницьких акцій («Тік-Ток» до Всесвітнього дня чистоти), конкурсів: інфографіки («Природо-заповідний фонд України»), фото-конкурсів («Мої літні фото-пригоди», «Природа Харківщини в об’єктиві»), конкурсу авторських екологічних творів («У гармонії з природою»); виставок (виставка-інсталяція «Happy Halloween»); розробка екологічних проєктів («Першоцвіти», «Посади дерево») тощо.

Контакти:

Адреса: 61000, м. Харків, пров. Руставелі, 7, 

Кафедра природничих дисциплін: 1 корпус, 4 поверх, ауд. 29-а.

Е-mail: kafedrapruroda@gmail.com 

Сторінка на Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555707102101 

Insta: @khgpa_hub 

Copyright © 2023-2024 Кафедра природничих дисциплін. All Rights Reserved.