Кафедра природничих дисциплін

Створена 2004 р. на базі комісії природничих дисциплін Харківського педагогічного коледжу.

Завідувач кафедри – Молчанюк Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

На кафедрі працюють 12 викладачів (із них 1 завідувач кафедри; 1 доктор наук, професор кафедри; 6 доцентів; 4 старших викладача; 2 викладача) і один лаборант.

Науково-методична проблема кафедри пов’язана з комплексною темою «Базові аспекти модернізації педагогічної освіти у глобальному освітньому контексті».

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: "Анатомія, фізіологія та шкільна гігієна"; "Анатомія, фізіологія дітей дошкільного віку"; "Анатомія, вікова фізіологія, шкільна гігієна, валеологія"; "Безпека життєдіяльності та охорона праці"; "Основи екології"; "Основи екологічної культури особистості"; "Екокультура особистості"; "Екологія з соціальною екологією, валеологія"; "Валеологія в дошкільних закладах"; "Основи природознавства з методикою викладання"; "Основи природознавства"; "Основи педіатрії, гігієна дитячого організму та валеологія, теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників"; "Основи педіатрії та гігієни"; "Основи медичних знань"; "Технологія вивчення галузі «Людина і світ»"; "Хімія"; "Загальна біологія"; "Основи природознавства і екологічного виховання"; "Методика викладання природознавства"; "Екологічна культура особистості"; "Основи екології та екологічного виховання"; "Загальна цитологія т"

Результатами науково-дослідницької роботи кафедри є численні науково-методичні розробки, публікації, участь викладачів і студентів у науково-методичних конференціях різних рівнів, відображені в публікаціях.

За останні роки кафедра значно розширила матеріальну базу. Придбано значну кількість технічних засобів, які дозволяють проводити заняття на сучасному науковому рівні.