Кафедра природничих дисциплін

Кафедра природничих дисциплін створена 2004 року на базі комісії природничих дисциплін Харківського педагогічного коледжу. На той час кафедру очолювала Пономарьова Галина Федорівна, нині ректор Академії - заслужений працівник народної освіти України, доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти.

Значний управлінський, науковий та педагогічний досвід Г. Ф. Пономарьової успішно впроваджується в освітній процес не тільки кафедри природничих дисциплін, але і закладів вищої освіти як м. Харкова, так всієї України.

З 2017 року і по теперішній час кафедру очолює доктор педагогічних наук, доцент О. В. Молчанюк, яка є авторкою понад 170 публікацій навчально-дослідницького та практично-методичного характеру. Нагороджена дипломами, грамотами та подяками різних рівнів: Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2006 р.), грамотою Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2009 р.), грамотою Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (2011 р. та 2014р.), нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2012р.), грамотою Харківської обласної ради (2015р.), грамотою громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга» (2017 р.), грамотою Харківського національного медичного університету (2017р.), нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2019 р громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга» (2019 р.) за вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців.

У цілому, діяльність кафедри забезпечує 12 викладачів, серед яких 2 доктори педагогічних наук – О. В. Молчанюк та І. П. Упатова; 5 кандидатів наук: 1 кандидат педагогічних наук – І. В. Каденко, 1 кандидат біологічних наук – О. О. Дехтярьова, 1 кандидат сільськогосподарських наук – О. О. Пальчик, 1 кандидат технічних наук – М. Г. Русанов; 4 старших викладача – В. А. Тетьоркіна, Л. І. Прокопенко, С. В. Лапшина, Н. В. Чернікова та 2 викладача – І. М. Шепель, О. Б. Борзик.

Науково-професорський склад кафедри здійснює підготовку фахівців на високому науково-методичному рівні.

У результаті плідної співпраці викладачів кафедри з Класичними педагогічними закладами вищої освіти України 2018 року, за сприяння Г. Ф. Пономарьової та О. В. Молчанюк, було відкрито спеціальність 091 Біологія (освітній рівень бакалавр).

На базі кафедри було створено біологічний науковий гурток, метою діяльності якого є популяризації біології як науки, підвищення пізнавальної активності та поглиблення знань здобувачів вищої освіти з біологічних наук, залучення їх до науково-дослідної роботи. Члени гуртка беруть активну участь в екологічних акціях, флешмобах, конкурсах студентських наукових робіт, спеціалізованих олімпіад, займаються видавничою діяльністю тощо.

У цілому, викладачами кафедри систематично впроваджуються в освітній процес інтерактивні методи навчання, методи розвитку критичного мислення, практичні технології, квести, екологічні та педагогічні тренінги, проєктні технології, STEM-технології, різноманітні інформаційно-комунікаційні інтегровані технології тощо.

До освітнього процесу залучаються стейкхолдери та провідні фахівці різних сфер, зокрема, представники Всеукраїнської екологічної ліги, регіональної асоціації природокористування, ХОО «Товариство Червоного хреста України» та інші. Традиційними стали навчальні заняття здобувачів вищої освіти у музеях природи, на метеостанції Харківського державного університету імені В. Н. Каразіна, на кафедрі нормальної анатомії Харківського медичного університету, в музеї води «Харківкомунпромвод», у ботанічному саду Харківського державного університету ім. В. Н. Каразіна, виїзні кафедральні засідання на базі Державного заповідника «Гомільшанські ліси».

Викладачі кафедри є авторами патентів на винаходи (О. О. Пальчик, О. О. Дехтярьова), одноосібних монографій («Методична підготовка майбутнього вчителя: теорія і практика» (І. П. Упатова), «Виховання у майбутніх учителів біології ціннісного ставлення до природи: методологія, теорія, практика» (О. В. Молчанюк)), різнопланових навчально-методичних посібників («Комплекс навчально-дослідницьких самостійних завдань із моніторингу здоров’я», «Щоденник навчальної практики природознавства і краєзнавства», «Генетика з основами селекції. Молекулярна біологія: практикум», «Кейсбук позааудиторних заходів екологічного спрямування», «Криголами : активності до уроку у Новій українській школі»), методичні праці затверджені МОН України («Природознавство. 2 клас: робочий зошит», «Методичні рекомендації до роботи з зошитом «Природознавство»», «Класифікація навчальних видань: довідник», «Біологія.10 клас: зошит для лабораторних та практичних робіт»), понад 50 публікацій у наукових фахових виданнях (у тому числі тих, що індексуються в науково-метричних базах), до 10 публікацій у зарубіжних наукових виданнях та значної кількості Міжнародних, Усеукраїнських, регіональних, кафедральних публікацій апробаційного характеру.

Щорічно викладачі кафедри підвищують рівень власної професійної компетентності кваліфікацію шляхом формальної та неформальної освіти. Так, відповідно до реформи науково-педагогічні працівники кафедри успішно пройшли базовий онлайн-курс для вчителів початкових класів нової генерації, мультимедійні онлайн-курси з концептуальних та методичних основ формування у школярів та підлітків здоров’язбережувальної та соціальної компетентності, під егідою МОН України тощо.

Систематично професорсько-викладацьким складом кафедри проводяться науково-практичні конференції («Формування екологічної компетентності студентів під час навчальної практики на базі національного природного парку «Гомільшанські ліси»», «Наукова спадщина видатних вчених Д. Менделєєва та Ч. Дарвіна» (до річниці Дня народження)), семінари («Освітній простір – складова сучасного шкільного середовища», «Інноваційні особливості сучасного уроку в початковій школі»), тренінги («Ефективна комунікація – інструмент налагодження міжособистісних відносин», «Здоров’язберігаючі технології в освітньому процесі ЗВО», «Роль криголамів на інтерактивному уроці» й ін.), коуч-тренінги («Застосування технології розвитку критичного мислення в освітньому процесі початкової школи», «Формування міжособистісних відносин у системі викладач – студент» й ін.), майстер-класи («Перша домедична допомога», «Формування ціннісного ставлення до природи засобами дизайну», «Здійснення емоційної саморегуляції студентів засобами творчості»), виставки («Природно-заповідний фонд Харківщини», «Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України, («Лепбук – методичне забезпечення природничих дисциплін в концепції Нової української школи», «Проблеми утилізації та видалення побутових та промислових відходів» й ін.) тощо.

Викладачі кафедри природничих дисциплін усесильно сприяють всебічному розвитку гармонійної особистості майбутнього фахівця, розвитку наскрізних навичок, soft-skills та навичок необхідних для життя. Провідними напрямами едукаційних впливів на молодих людей є формування екологічного світогляду й культури студентської молоді, ціннісного ставлення до природи, утвердження громадянської культури, формування в особистості навичок здорового способу життя, створення безпечного освітнього середовища шляхом формування гармонійних міжособистісних відносин учасників освітнього процесу, протидії булінгу, жорстокості, агресії тощо.

Стало традицією проведення зустрічей з провідними в галузі медицини спеціалістами м. Харкова, волонтерами Харківського обласного товариства Червоного Хреста України), тренінгових занять («Вчимося жити разом», «Формування ціннісного ставлення до природи засобами дизайну»), квестів (хімічний квест «Love is…chemistry», екологічний квест «KeepCool»), фото-челленджів («#яЗАчистедовкілля», «Карантин…ти не один!»); організація просвітницьких акцій («Тік-Ток» до Всесвітнього дня чистоти), конкурсів: інфографіки («Природо-заповідний фонд України»), фото-конкурсів («Мої літні фото-пригоди», «Природа Харківщини в об’єктиві»), конкурсу авторських екологічних творів («У гармонії з природою»); виставок (виставка-інсталяція «Happy Halloween»); розробка екологічних проєктів («Першоцвіти», «Посади дерево») тощо.

Контакти:

Адреса: 61000, м. Харків, пров. Руставелі, 7,

Кафедра природничих дисциплін: 1 корпус, 4 поверх, ауд. 29-а.

Е-mail: kafedra.pruroda@gmail.com

Корисні посилання

Copyright © 2020 Кафедра природничих дисциплін. All Rights Reserved.