Кафедра іноземної філології

Завідувач кафедри – Бельмаз Ярослава Миколаївна, доктор  педагогічних наук, професор.

Кафедру іноземної філології було створено у 2004 році.  Кафедра є випусковою і входить до складу факультету соціально-педагогічних наук та іноземної філології. 

20 висококваліфікованих викладачів – ось основа якісного освітнього процесу на нашій кафедрі. Серед них :

Кафедра пропонує широкий спектр навчальних дисциплін, таких як:

Науково-дослідна робота викладачів кафедри пов’язана з розробкою наукової теми: "Удосконалення процесу викладання іноземних мов у контексті професійної підготовки студентів шляхом упровадження новітніх освітніх технологій".

Результати науково-дослідної роботи відображені в низці публікацій у навчально-методичних посібниках та періодичних виданнях.

На кафедрі здійснюється  підготовка студентських дипломних робіт з питань англомовного дискурсу в діахронічному та синхронічному аспектах і методики викладання іноземних мов. Керівники: Бельмаз Я.М., Бондаренко Г.М., Горовенко О.А., Кобзєва О. О., Микитенко І.В., Осова О. О., Панченко В. В., Пікалова А.О.

Кафедра іноземної філології активно співпрацює з провідними міжнародними організаціями та культурними центрами з метою покращення якості підготовки фахівців. 

Серед партнерів кафедри: 

Завдяки цій співпраці студенти кафедри мають можливість: 

Це дозволяє кафедрі готувати фахівців, які володіють не лише глибокими знаннями з іноземних мов, але й мають знання про культуру та традиції інших країн. Зворотній зв'язок: inphil.hgpa@gmail.com