Privacyverklaring laten opstellen


Het probleem met het internet is dat er zo veel plaatsen zijn waar je gevolgd en bespioneerd kunt worden zonder dat je het zelf weet. Dit heeft geleid tot een toename van de beveiliging online, waartoe vaak ook privacyverklaringen behoren. Maar wat houdt dit precies in? En wat moeten deze documenten inhouden?

Privacyverklaring laten opstellen

Wat is een privacyverklaring?

Een privacyverklaring is een document dat de manieren bekend maakt waarop een bedrijf persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en deelt. Ieder bedrijf moet zijn klanten een privacyverklaring geven om hen te laten weten hoe hun gegevens gebruikt zullen worden. Privacyverklaringen kunnen lang en ingewikkeld zijn, maar het is belangrijk om alle relevante informatie op te nemen zodat klanten zich op hun gemak voelen bij het delen van hun gegevens met jou.

Wat moet er in een privacyverklaring staan?

Als bedrijf weet je waarschijnlijk dat je een privacyverklaring op je website moet hebben. Maar wat moet je in die verklaring zetten?

De inhoud van je privacyverklaring hangt af van wie het leest en van hun relatie tot het bedrijf of de organisatie die het beleid opstelde. Een goede vuistregel is om waar mogelijk klare taal te gebruiken, vooral als het over gevoelige onderwerpen gaat zoals gezondheid of afkomst.

Privacyverklaringen zijn vaak een verwarrend en moeilijk te begrijpen document, maar ze zijn nodig om aan de privacywetgeving te voldoen. Ze moeten gedetailleerd aangeven welke gegevens over een persoon verzameld worden, wie toegang tot de gegevens heeft, hoe lang ze bewaard worden, en wie ze kan zien. Ze moeten ook aangeven welke derden toegang tot de gegevens kunnen hebben. Als je er nog geen hebt, is dit een goed moment om er een op te stellen!

Privacyverklaring laten opstellen
Privacyverklaring laten opstellen

Is een privacyverklaring verplicht?

Veel ondernemers stellen zich deze vraag de laatste tijd. Immers, met het datalek van Facebook en alle andere privacy schandalen die er gaande zijn, is het geen wonder dat mensen bezorgd zijn over hun persoonlijke gegevens. Maar is het hebben van een privacyverklaring zelfs wettelijk verplicht?

Wat is de consequentie als je geen privacyverklaring hebt?

Privacyverklaringen zijn belangrijk voor bedrijven omdat ze helpen hen te beschermen tegen aansprakelijkheid in geval van een gegevensinbreuk. Een privacyverklaring schetst hoe organisaties persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. De GDPR is een voorbeeld van wetgeving die vereist dat bedrijven een privacyverklaring op hun website plaatsen. Niet plaatsen kan leiden tot fikse boetes wegens niet-naleving!

De reputatie van een bedrijf staat op het spel als het gaat om de bescherming van klantgegevens - ze moeten pro-actief zijn in het beschermen van de privé-informatie van hun klanten of het risico lopen gehackt te worden en alle gevoelige informatie van hun klanten te verliezen. Zonder zo'n beleid kan een bedrijf bij een lek of hack voor juridische vervolging komen te staan. Als je bedrijf hulp nodig heeft bij het opstellen van een effectief privacy beleid, neem dan vandaag nog contact met ons op!

Privacyverklaring laten opstellen