Jednaosmdesátka

Přijímáme nové členy

Do oddílu nyní přijímáme nové členy ve věku 8–11 let. Níže naleznete informace a kontakty pro vstup do oddílu.

O našem oddílu

JEDNAOSMDESÁTKA je koedukovaný skautský oddíl působící na Praze 11-Háje a je součástí oficiální organizace Junák – český skaut. Oddíl je určen pro kluky a holky ve věku od 8 let.

Oddíl má v současné době kolem dvaceti pěti mladších členů, plus dva vedoucí a tři činovníky mezi staršími členy. Je rozdělen na tři skupiny podle věkové kategorie. Každá skupina má samostatné i společené schůzky. 

Kdy se scházíme

Mladší děti (vlčata & světlušky) 

vždy v úterý od 17.00 do 18.30
(mimo svátky)


Starší děti (skauti & skautky) 

vždy v úterý od 17.00 do 18.30
(mimo svátky)


Starší teenageři (roveři & rangers

vždy v úterý od 17.00 do 19.00
(mimo svátky)


Oddílová činnost

Oddíl během roku podniká celou řadu aktivit – pravidelně se opakujících i příležitostných. 

Schůzky

Konají se pravidelně každé úterý v klubovně, venku na školním hřišti nebo v nedalekém lese. 

Mezi obvyklé vybavení patří zápisník, psací potřeby, KPZ, uzlovačka, Cestička/Stezka, kartička skautské praxe. 


Výpravy

Jednou za měsíc pořádáme jednodenní nebo celovíkendové akce. Většinou jedeme mimo Prahu do kluboven jiných skautských oddílů, penzionů, ubytoven nebo prostě jen pod stan.  

Přehled výprav naleznete v sekci Akce a výpravy.

Čtrnáctidenní tábor

V létě pořádáme každý rok dvoutýdenní tábor, kde táboříme v tee-pee nebo podsadových stanech. 

Již několik let jezdíme na naše oddílové tábořiště v jižních Čechách.

Další aktivity

Náš oddíl se zapojuje i do jiných akcích pořádaných jinými oddíly nebo organizacemi. 

V rámci naší činnosti se oddíl věnuje i různým sportovním aktivitám. Ať už se jedná o tradiční aktivity (plavání v bazénu, fotbálek, míčové hry) nebo ty méně tradiční (softball, lakros). 

Chci chodit do oddílu

Pro uskutečnění členství v oddíle je potřeba splnit následující náležitosti:

Všechny potřebné dokumenty předáme rodičům na některé z prvních schůzek člena.

Kritéria pro členství v oddíle

Vzhledem k velkému zájmu o členství v našem oddíle a omezeným kapacitním možnostem přijímáme do oddílu jen ty nové členy, kteří splňují následující požadavky:

Umím číst a psát – Velká část programu a doplňujících materiálů je v psané formě. Pro zvládnutí oddílové činnosti je tato schopnost nutností.

Mám základní hygienické návyky – Základním předpokladem je dodržování běžných hygienických návyků jako je pravidelné čištění zubů, umývání rukou po toaletě a před jídlem. 

Umím si zavázat tkaničky u bot – V oddíle se učíme vázat různé uzly a provazové vazby. Zavázání tkaniček u bot je prvním předpokladem pro úspěšný rozvoj manuální zručnosti.

Umím odečítat ručičkové i digitální hodiny – Pro oddílové aktivity je důležité rozumět zápisu časových údajů. Děti potřebují znát v kolik hodin je sraz, jak dlouho trvají různé hry a pod.

Účastním se alespoň 50 % výprav a akcí – Pro smysluplné členství je nutné se aktivně účastnit oddílových akcí. Pokud tato podmínka není naplňována, je na posouzení vedoucích, zda u daného jednotlivce pokračovat v členství. 

Nejsem vulgární nebo agresivní – V oddíle ani mimo něj nemluvíme sprostě ani nikoho neurážíme. Chováme se k sobě ohleduplně a navzájem se respektujeme. 

Mám pozitivní vztah k přírodě – Snažíme se většinu akcí podnikat hlavně venku v přírodě a to tak, abychom jí neškodili. Každý člen by si toto měl uvědomovat a podle toho jednat.

Jsem přínosem pro oddíl – Umí se zapojit do týmu a zároveň zvládá samostatné úkoly. 

Jsem samostatný (samostatná) – Zvládá běžné denní úkony bez dozoru dospělých. Dokáže strávit delší dobu bez rodičů a kontaktu s nimi.

Jsem zaujatý (zaujatá) pro činnost v oddíle – Stává se poměrně často, že rodiče mají zájem o členství svého dítěte v oddíle, ale dítě samotné už tuto touhu nesdílí a svou nechutí znepříjemňuje ostatním oddílovou činnost. Proto dáme přednost těm dětem, kteří sami od sebe usilují o členství než těm, kteří jsou k tomu „přinuceni“. 

Kontakty

vůdce oddílu

Petra Mahlová (KLEO)

720 562 929

petra.mahlova@seznam.cz

zástupce vůdce oddílu

Roman Jansa (KUTIL)

jansaroman.kutil@skaut.cz

oddílový email

jednaosmdesatka@gmail.com

oddílový Facebook

Neakutní běžné informace z oddílu.

oddílový Twitter

Pro akutní a operativní informace
z činnosti oddílu (z výprav atp.)

oddílový Instagram

Zábavné a „nevážné“ fotky z oddílu,
které mohou členové mezi sebou sdílet.

Klubovna

K Milíčovu 674, 149 00 Praha 4

Klubovna se nachází v areálu ZŠ K Milíčovu: 

vchází se bránou (nalevo od Akademie) do dvora, ve kterém je i Mateřská škola
– klubovny jsou v levé části dvora

Často kladené otázky

Nehodí se mi čas nebo den schůzek 

Pokud se Vám nehodí termín nebo čas schůzek, můžete se ještě obrátit na oddíl Koníků – tj. další skautský oddíl, který působí rovněž na našem středisku a má schůzky vždy ve středu a ve čtvrtek. Pro více informací se můžete podívat přímo na jejich web http://www.oddil.cz/.

Pokud ani tam nebudete spokojeni, můžete zkusit najít jiný oddíl v okolí na stránkách Junáka

Můj syn/dcera je asi na rozhraní uvedených věkových skupin (mezi 10–11 rokem), do jaké skupiny by se měl přihlásit? 

Noví členové ve věku 10–11 let jsou nejdříve zařazeni do družiny vlčat a světlušek, aby se seznámili s mladšími členy a chodem oddílu. Během letního tábora probíhá přechod ke skautům a skautkám. 

Kolik stojí členství v oddíle? 

Roční registrační příspěvek činí 600 Kč (ten se platí vždy začátkem kalendářního roku).

Roční příspěvek na činnost, z kterého se financují akce a vybavení, činí 3500 Kč. Přijde-li dítě v průběhu roku, je tato částka odpovídajícím způsobem ponížena.

Letní čtrnáctidenní tábor je samostatná akce, která se hradí zvlášť před táborem a částka se pohybuje okolo 4000 Kč. 

Kdo se o děti stará? 

Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vedoucím. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky, které obsahují poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu. 

Mé dítě je chronicky nemocné (alergie, astma, cukrovka, epilepsie). Může chodit do oddílu? 

Rozhodně to není vyloučeno. Pokud jsou děti navyklé hlídat si svoje zdravotní návyky, neměl by to být problém. Je ale nutné na tuto skutečnost upozornit vedoucí a konzultovat s nimi zdravotní stav dítěte a uvést toto ve zdravotní dokumentaci člena. 

Děti se závažnějšími chronickými onemocněními nebo děti, které si sami nezvládají ohlídat své zdravotní návyky, do oddílu přijmout nemůžeme, jelikož nemáme dostatečnou kapacitu vedoucích, kteří by mohli dětem poskytnout individuální péči.

Jak mám postupovat při přihlášení dítěte do oddílu? 

Nejlepší je domluvit se předem telefonicky nebo e-mailem přímo s vedoucím (viz kontakty výše). Přijďte se i se synem/dcerou podívat na schůzku a připravte si na tuto první schůzku dotazy na vedoucí. Na schůzce si vedoucí dítě převezme – schůzka pak probíhá bez přítomnosti rodičů (abychom zjistili, jestli dítě zvládne v novém kolektivu být bez rodičů). Z toho důvodu je vždy lepší, když může přijít dítě na schůzku se svým kamarádem nebo spolužákem. Na schůzce přidělíme „nováčkům“ patrony z řad členů-vrstevníků, kteří se budou o nové členy starat a pomůžou jim. Po schůzce budete mít prostor pro dotazy (kvůli nedostatečné kapacitě vedoucích to není možné zařídit před schůzkou) a pokud se bude Vašemu dítěti schůzka líbit, předáme Vám přihlášku a brožurku „Informace (průvodce) pro rodiče nováčka“, kde jsou uvedeny informace o oddíle a jeho činnosti, jaké vybavení si pořídit. 

Proč právě skauting? 

Skauting je mezinárodní hnutí, které působí v 216 zemích celého světa. Skauti a skautky na celém světě ctí tytéž hodnoty. Smyslem skautingu je maximální rozvoj jednotlivce.

Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat,  schopnost spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje.