Universitat a debat

Mcdonalitzacio universitaria Ara 19.03.12.pdf
14.05.02_ARA_La universitat no és país per les Humanitats_Jaume López.pdf
ARA Jaume López Beques.pdf