Vind jij geen school voor je kind? Meld het hier! Vous ne trouvez pas une école pour votre enfant ? Signalez-le ici !

Ieder Kind een Stoel wil ouders die geen plaats vinden voor hun kind in het Brussels Nederlandstalig onderwijs in kaart brengen.

Vind jij geen school voor je kind? Meld het hier!

Op die manier kunnen we de omvang van het plaatstekort duidelijker maken. Zo krijgen we meer zicht op wie, waar en waarom geen plaats vindt.

Ieder Kind een Stoel souhaite identifier les parents qui ne trouvent pas d'école Néerlandophone pour leur enfant.

Vous ne trouvez pas une école pour votre enfant ? Signalez-le ici !

De cette façon, nous pouvons clarifier l'étendue du manque de place. Cela nous permettra de mieux comprendre qui, où et pourquoi ne trouve pas d'école.