Ing. Radim Burda

Kontakty

e-mail: 170999@vutbr.cz

místnost: A1/0527

konzultace:

 • Konzultace jsou možné ve středu, čtvrtek a pátek

 • Vždy je dobré napsat dopředu mail, aby se nestalo, že zrovna nebudu přítomen

 • Do mailu zároveň napište, který okruh byste chtěli konzultovat (čím detailněji tím líp), abych se na to mohl taky podívat a konzultace tím byla rychlejší.

Aktuality

 • Cvičení je vyučováno v rámci skupiny na MS Teams. Pokud máte pocit, že byste v ní měli být a nejste, napište.

Informace o výuce

Orientační osnova cvičení

 1. týden - Úvod do cvičení, vlastnosti kapalin

 2. týden - Úvod do hydrostatiky (Eulerova rovnice HS, hydrostatický tlak, Pascalův zákon, Archimedův zákon)

 3. týden - Hydrostatické síly

 4. týden - Relativní rovnováha kapalin

 5. týden - Test HYDROSTATIKA

 6. týden - Úvod do hydrodynamiky (Eulerova rovnice HD, rovnice kontinuity,
  Bernoulliho rovnice)

 7. týden - Laboratorní cvičení

 8. týden - Laboratorní cvičení

 9. týden - Proudění viskózní kapaliny (odevzdání lab. cvičení)

 10. týden - Hydrodynamické síly

 11. týden - Proudění kapaliny v rotujícím souřadnicovém systému

 12. týden - Test HYDRODYNAMIKA

 13. týden - Zápočty, opravné testy, příprava ke zkoušce (podle zájmu)

Přesná osnova cvičení se může lišit v závislosti na státních svátcích a rychlosti probírání látky, takže brát s rezervou. Zvláště pak první test se bude flexibilně psát buď ve čtvrtém nebo v pátém týdnu. Laboratoře jsou taky dost orientační.

Řešené příklady ze cvičení

Dole máte k dispozici ke stažení řešené příklady probírané v minulých letech. Jelikož se příklady na cvičení mohou aktuální rok lišit, vždy na konci týdne budou řešené příklady aktualizovány o nové příklady.

Doporučená literatura, aneb chci si pořádně započítat

KNÍŽAT, B. 800 riešených príkladov z mechaniky tekutín. 1. vyd. Vydavateľstvo STU, Bratislava 2016.

Dále doporučuji projet řešené příklady od kolegů na této stránce.


Podmínky zápočtu

 • oba testy minimálně na 50 %

 • účast na laboratorních cvičeních a odevzdání protokolů

 • Možnost 1 opravy každého z testů pravděpodobně v 12/13 týdnu

 • V případě nedosažení 50 % u obou testů si napíšete oba testy

Absence

 • 2 neomluvené absence za rok

 • Návštěvy doktorů atd. doneste omluvenku, nebude se počítat do absencí

 • Ideál, když víte dopředu, že nedojdete, napsat mail

Laboratoře

 • Do této složky můžete vkládat vypracované laboratorní cvičení.

 • Podklady k laboratorním cvičení najdete v záložce Laboratoře. Dále doporučuji projít poznámky k laboratořím od Ing. Ondřeje Urbana.

 • Před absolvováním lab. cvičení budete povinni vyplnit test v e-learningu, který ukáže, že jste na lab. cvičení dostatečně připraveni.

 • Cvičení se nesmí zúčastnit nikdo, kdo nemá podepsanou bezpečnost práce!!!

Přenášení bodů ke zkoušce a uznávání zápočtů

Podmínky pro aktuální rok naleznete zde.

Podklady do cvičení