Cvičení

Podmínky zápočtu

Rozsah cvičení v jednom semestru je 13x2 hodin. Forma a termíny zápočtových testů jsou upravovány jednotlivými vyučujícími.

Uznávání zápočtů

doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.

Zápočty (ani laboratoře) se neuznávají. Maximálně se může po domluvě se cvičícím vynechat podmínka povinné docházky na cvičení.

doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Zápočty (ani laboratoře) se neuznávají.

doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

Zápočty (ani laboratoře) se neuznávají.

Přenos bodů ze cvičení ke zkoušce

doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.

Body ze cvičení se ke zkoušce přepočítávají podle aktuální tabulky.

doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Student si ke zkoušce může přinést až 10 bodů, zbylých 90 lze získat na zkoušce. Podmínkou registrace na předtermín je získání aspoň 8 bodů ze cvičení = JDE O BODY PO PŘEPOČTU: body se totiž udělují jen za to, co je dosaženo nad rámec minima pro zápočet, tedy 50 % bodů ze cvičení znamená 0 bodů ke zkoušce, 100 % bodů ze cvičení znamená 10 bodů ke zkoušce. Přesné info Vám sdělí cvičící.

doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

Body ze cvičení se nepřenášejí. V případě, že je výsledek zkoušky blízko hranice mezi známkami, může být přihlédnuto k bodům ze cvičení při udělování výsledné známky (kromě hranice mezi známkami F/E).

Orientační osnova cvičení

Osnova cvičení dává nahlédnout na časový plán předmětu. Může docházet ke změnám v plánu, tyto změny budou uvedeny jednotlivými vyučujícími ve cvičení.