Huvikool KRATILA


Professionaalne eliitklubi lastele suunatud jalgpallis & spordis Eestis.

Erahuvikool Kratila on eliit jalgpalliklubi, mis pakub mitmekülgseid ja arendavaid treeningmeetodeid lastele, mille läbi kasvatame häid jalgpallureid ning tublisi & sportlikke inimesi.

Meie pakume lastele spordirõõmu. 

"Mida intelligentsem, arukam, loovam, taibukam, südamlikum, siiram ja muhedam laps -  seda vahvam!"


Alates 2015. aastast, kui  laieneti Haapsalu ja Lääne-Eestisse Kratila Huvikooliga, selleks, et siinsed lapsed saaksid osa kõige kvaliteetsematest treeningutest.

Lastele on võimaldatud korralik varustus, koolitatud ja haritud treener, kvaliteetsed treeningtingimused ning inimlik suhtlus.

Kratila Huvikooli keskus asub Tallinnas ja teeb koostööd JK Tallinna Kaleviga, mis kuulub kahele Eesti kõige kuulsamale mängijale. Nendeks on endine tippjalgpallur Joel Lindpere ja Ragnar Klavanile.

Kratila on loonud võimaluse, et iga laps kes meie juures treenib, saab võimaluse liikuda mööda püramiidi kuni tippu välja.

Klubi on kõigile peredele, et jagada sportlikku elustiili.

Spetsialiseerunud treeningud lasteaialastele vanuses 4-7 eluaastat ning koolilastele vanuses 7-12 eluaastat. 

Viime spordi kõikide lasteni ning kasutame lapse arengut toetavaid meetodeid. Loome lastes positiivse emotsiooni, turvatunde ning huvi jalgpalli vastu, mis kinnistub iga aastaga!

Koostöös lastevanematega, aitame lastel areneda tema individuaalseid vajadusi arvestades. 

"Klubi üks väärtused peale spordi seisneb teadmistes!"

Meie kooli õpilased austavad treenereid ning vastupidi.  See metoodika kandub üle klubist igapäeva tegevustesse - koju, kooli, lasteaeda jne. Peame oluliseks, et laps vaatab tervitades silma, julgeb suhelda, enda eest seista ja oma seisukohti esitleda.

Lisame olulist rõhku teoreetilistele teadmistele, mida rakendatakse praktilistes tegevustes.

Kõik klubi õpilased saavad erinevaid spordiga seonduvaid koduseid ülesandeid ning koolieas alustatakse teaduslikult välja töötatud treeningpäeviku täitmist. 

Taaskord anname lastele ühe tööriista, mis kandub üle hilisemasse elufaasi. 

 Telefon +372 534 893 20

E-post spordi@ringid.ee

Haapsalu

www.kratila.ee/haapsalu