Regulamin PPH

1. Piesza Pielgrzymka Honoracka jest aktem religijnym, dziękczynnym i pokutnym. Przechodzimy wspólnie duchową wędrówkę z bł. Honoratem, wsłuchując się w głos Boży, rozeznając wolę Boga i Jego działanie w naszym życiu. Są to wspólne „rekolekcje w drodze”.

Centrum rekolekcji stanowią:

– codzienna Eucharystia

– wspólne modlitwy (Różaniec, Godzinki, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Apel Jasnogórski)

– sakrament pokuty i pojednania

– konferencje

2. Pielgrzym jest zobowiązany do:

– unikania zachowań, które zakłócałyby religijny charakter pielgrzymki

– słuchania zaleceń brata Przewodnika i służb porządkowych

– abstynencji od tytoniu, alkoholu i narkotyków

3. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:

– zobowiąże się do przestrzegania regulaminu pielgrzymki

– rzeczywiście pragnie owoców duchowych i pogłębienia formacji religijnej

– potrafi dzielić się wartościami duchowymi

– chce tworzyć atmosferę braterstwa, radości oraz bezinteresowności

– zachowuje porządek i bezpieczeństwo na drogach

– zachowuje szacunek dla przyrody i cudzej własności

4. Pielgrzym dba o porządek w miejscach postoju i noclegu.

5. Pielgrzym musi być przygotowany na zmęczenie, niepogodę, upał, niewygody, skromne jedzenie, skromne warunki sanitarne, dolegliwości fizyczne.

6. Pielgrzymi zmierzają do sanktuarium błogosławionego Honorata jako wspólnota. Zwracają się do siebie "Bracie" i "Siostro" bez względu na wiek i pozycję społeczną.

7. Pielgrzymka to okazja do wykorzystywania talentów muzycznych, medycznych czy technicznych.

8. Pielgrzymi pomagają sobie dla dobra grupy i całej pielgrzymki.

9. W czasie pielgrzymki obowiązuje strój wygodny, ale skromny (zasłonięte ramiona i kolana).

10. W podręcznym bagażu w czasie drogi powinny być: różaniec, informator pielgrzyma, nakrycie głowy, płaszcz przeciwdeszczowy, coś do jedzenia i picia na cały dzień, środki opatrunkowe i leki osobiste. Bagaż główny przewożony jest samochodem i dostęp do niego jest możliwy tylko w miejscach noclegowych.

11. Noclegi będą miały miejsce w szkołach i innych pomieszczeniach, oraz we własnych namiotach.

12. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00, chyba, że będą inne rozporządzenia szczegółowe. Należy dostosować się do wszystkich uwag gospodarzy. Nie wolno używać otwartego ognia na terenie zabudowań i gospodarstw.

13. Należy okazywać wdzięczność i życzliwość wszystkim osobom napotkanym na szlaku pielgrzymkowym – zwłaszcza tym, którzy karmią i przyjmują pielgrzymów w swoich miejscowościach.

14. Pielgrzymi korzystają z pomocy służb medycznych na postojach (w miarę możliwości). Poważniejsze schorzenia należy zgłosić do brata Przewodnika lub służb medycznych przed wyruszeniem pielgrzymki. W niektórych sytuacjach zgodę na udział w pielgrzymce powinien wyrazić lekarz.

15. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w pielgrzymce wraz z dorosłym opiekunem po pisemnej zgodzie rodziców.

16. Obowiązuje zakaz kąpieli w jeziorach i rzekach.

17. Na czas pielgrzymki warto zabrać ze sobą: dobrze rozchodzone buty o grubej podeszwie – najlepiej o jeden numer większe, skarpety wełniane lub bawełniane (nie elastyczne), ubranie skromne, bieliznę osobistą, dres, gruby sweter, nakrycie głowy (koniecznie!), płaszcz przeciwdeszczowy, przybory higieny osobistej, plecak na bagaż podręczny, kubek i sztućce, podstawowe lekarstwa i środki opatrunkowe (bandaż elastyczny, spiritus salicylowy, witaminy, talk, wapno), śpiwór, namiot.

18. Zakazane jest wyprzedzanie krzyża niesionego na czele grupy oraz opuszczanie grupy bez pisemnej zgody brata Przewodnika lub służb medycznych.

19. Pielgrzymka porusza się po drogach użytku publicznego mniej lub bardziej uczęszczanych. Pielgrzymkę prowadzi brat Przewodnik. Ściśle przestrzegamy przepisów Kodeksu Drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych oraz zarządzeń terenowych władz państwowych (np. zakaz kąpieli, rozpalania ognisk, deptania trawników, niszczenia roślin, rzucania śmieci itp.) Oddalanie się od kolumny pieszych jest zabronione! Należy przestrzegać zaleceń służby drogowej i porządkowej powołanej do tego celu przez kierownictwo pielgrzymki.

20. Pielgrzymka zostaje rozwiązana po Eucharystii w sanktuarium błogosławionego Honorata w Nowym Mieście nad Pilicą. Istnieje możliwość pozostania na nocleg w Nowym Mieście w jednym z domów sióstr, czy braci.

WSZYSTKO PO TO BRACIE, SIOSTRO,

ABY RAZEM STWORZYĆ WSPÓLNOTĘ MIŁOŚCI BRATERSKIEJ

I MÓC CIESZYĆ SIĘ SOBĄ NAWZAJEM !!!