Methodes

In de wereld van de hondentraining en -opvoeding is de laatste decennia heel wat veranderd. Van methodes gebaseerd op straffen zijn we overgegaan op methodes gebaseerd op belonen.

Belonen voor goed gedrag

De Hondoloog werkt met positieve trainingsmethodes. Dit betekent dat we vooral kijken naar wat de hond goed doet. Het gewenste gedrag gaan we belonen zodat de hond het gaat herhalen. Dit belonen doen we tijdens het aanleren van een oefening vaak met voer. Voor sommige oefeningen kan een speeltje of een knuffel ook een goede beloning zijn.

Heeft de hond een oefening onder de knie, dan hoeft u niet meer elke keer met voer te belonen maar gebruikt u vooral uw stem.

En de slipketting dan?

Vijfentwintig jaar terug was de slipketting nog hét middel om de hond te laten gehoorzamen. Er werd de nadruk gelegd op wat de hond verkeerd deed, en dit werd bestraft.

Inmiddels is de slipketting volledig achterhaald. Gebruik ervan blijkt regelmatig tot lichamelijk letsel te leiden, zoals beschadigde nekwervels of luchtpijp, afgeknelde bloedsomloop en rugproblemen. Daarnaast zorgt het gebruik van een slipketting soms juist voor het ontstaan van probleemgedrag en werkt het negatief op de band tussen baas en hond. Een hond die gehoorzaamt door middel van de slipketting is een hond die gehoorzaamt uit angst. Is dat echt de relatie die u met uw hond wilt hebben?

Voorstanders van de slipketting beweren vaak dat honden elkaar corrigeren door in de nek te bijten en dat de slipketting dit imiteert. Dit klopt echter niet.

Honden corrigeren elkaar met behulp van allerlei signalen. Er moet heel wat gebeuren wil een hond een andere hond echt bijten. Eerst wordt er uitgebreid gewaarschuwd: gestaard, gegromd, tanden laten zien en in de lucht gehapt. Echt bijten komt vrijwel alleen voor bij serieuze gevechten. Dit is dus iets totaal anders dan het trainen of opvoeden van uw hond.

Uit onderzoek is gebleken dat honden veel sneller en beter leren door het belonen van gewenst gedrag in plaats van het bestraffen van ongewenst gedrag. Bij De Hondoloog wordt dan ook niet met de slipketting of andere corrigerende halsbanden gewerkt. Er zijn zoveel betere methodes en hulpmiddelen beschikbaar!