Gedragstherapie

Probleemgedrag?

Als uw hond probleemgedrag vertoont, kan gedragstherapie helpen. Maar wat is eigenlijk probleemgedrag?

Probleemgedrag is elk gedrag van uw hond waar u, uw omgeving of de hond zelf last van heeft. Dit kan variëren van blaffen bij de bel tot het aanvallen van voorbijgangers, van het najagen van zijn eigen staart tot agressie bij de voerbak, van niet alleen kunnen blijven tot het overmatig bijten op zijn eigen poten.

Aan probleemgedrag is vaak iets te doen. Met behulp van gedragstherapie kunt u het ongewenste gedrag veranderen en er ander, gewenst gedrag voor in de plaats zetten.

Hoe werkt dat?

Als u een afspraak maakt voor gedragstherapie, krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Deze vult u in en stuurt u terug. Met behulp hiervan wordt alvast een beeld gekregen van het probleem.

Daarna volgt de eerste afspraak. Vrijwel altijd komt de gedragstherapeut bij u aan huis. In dat eerste gesprek (intake) worden aanvullende vragen gesteld zodat goed duidelijk wordt wat het probleem is, waardoor dit kan zijn ontstaan en hoe de situatie is. Al deze informatie is heel belangrijk om een goede therapie te kunnen opzetten. Indien mogelijk wordt het probleemgedrag geobserveerd, soms wordt een test gedaan zodat het gedrag ook zichtbaar wordt voor de gedragstherapeut of er worden eventueel video-opnames gemaakt. Dit eerste gesprek duurt ongeveer twee to drie uur.

Vaak krijgt u meteen al een voorstel voor therapie en een aantal tips zodat u kunt beginnen met trainen. Na de eerste afspraak krijgt u bovendien de complete adviezen en uitleg toegemaild zodat u ze kunt nalezen. Er wordt een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek, waarin het effect van de therapie wordt besproken, de training eventueel verder wordt uitgewerkt en zaken die nog niet goed gaan kunnen worden bijgestuurd. Dit gesprek duurt ongeveer een uur.

In een enkel geval is het eerste gesprek voldoende. Bij problemen waarbij veel training nodig is, wordt vaak nog een aantal (kortere) vervolgafspraken gemaakt zodat dit goed begeleid kan worden en u zeker weet dat u op de goede weg zit. Tijdens en ook na de trainingsperiode kunt u altijd contact opnemen via e-mail zodat u ondersteuning kunt krijgen als u vragen hebt.

U doet het zelf!

Belangrijk is wel dat u zich realiseert dat u zelf degene bent die de training uit zal voeren. Soms is gedrag snel te veranderen, maar vaker kost het veel tijd en energie. Voor een goed resultaat is uw inzet onmisbaar!

Kosten

Het startpakket voor gedragstherapie bestaat uit de intake en een vervolgafspraak en kost 150 euro plus reiskosten (35 ct/km + eventuele parkeerkosten). Het tarief voor vervolgafspraken is 50 euro per uur plus reiskosten. Hierbij krijgt u de theorie op papier, een uitgewerkt therapieplan en eventueel kort aanvullend advies per mail.