Святкуємо 100 - річчя академії

Комунальному закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради – одному із найстаріших педагогічних закладів вищої освіти України, у 2020 році виповнилося 100 років. За цей час навчальний заклад виріс з 3-річних педагогічних курсів імені Григорія Савича Сковороди до сучасного потужного освітнього центру Слобожанщини, який готує висококваліфікованих, конкурентоспроможних професіоналів освітянської ниви.

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради – один із найстаріших педагогічних закладів вищої освіти України, який рішенням Ради Народних Комісарів УСРР засновано у жовтні 1920 року на базі Харківської української гімназії імені Бориса Дмитровича Грінченка як 3-річні педагогічні курси імені Григорія Савича Сковороди, безпосередньо підпорядковані виконавчому комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Харківської губернії.

1923 року Педагогічні курси було реорганізовано у вищий навчальний заклад системи Народного комісаріату освіти України – Харківський

4-річний педагогічний технікум імені Григорія Савича Сковороди

Із 1937 по 1993 рік заклад функціонує як педагогічне училище.

1993 року училищу надано статус педагогічного коледжу.

2004 року розпорядженням Харківської обласної державної адміністрації № 424 від 21 жовтня Харківський педагогічний коледж реорганізовано у Харківський гуманітарно-педагогічний інститут, невідокремленим структурним підрозділом якого став Педагогічний коледж.

Рішенням VI сесії VI скликання від 16 червня 2011 року Харківської обласної ради змінено тип та перейменовано Харківський гуманітарно-педагогічний інститут у Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, структурними підрозділами якої є Харківський, Красноградський й Балаклійський педагогічні фахові коледжі.

В академії здійснюється підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (доктор філософії) рівнями, а у структурних підрозділах випускники отримують ступінь «фаховий молодший бакалавр».

За 100 років у закладі підготовлено понад 85 тисяч висококваліфікованих фахівців для закладів освіти та соціальних служб. Випускники конкурентоспроможні і користуються попитом на ринку праці м. Харкова, Харківської області, України й поза її межами.

Із 1992 року навчальний заклад очолює Галина Федорівна Пономарьова, доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, академік Національної академії проблем людини, заслужений працівник народної освіти України, Почесний громадянин Харківської області.

В академії функціонують 16 кафедр, що здійснюють науково-методичну роботу на 4 факультетах. Підготовка фахівців здійснюється за 16 спеціальностями та 15 спеціалізаціями: Початкова освіта; Дошкільна освіта; Середня освіта (Музичне мистецтво); Середня освіта (Англійська мова); Середня освіта (Фізична культура); Середня освіта (Інформатика); Соціальна робота; Спеціальна освіта; Фізична культура і спорт; Культурологія; Біологія; Філологія; Психологія; Історія та археологія; Менеджмент; Комп’ютерні науки; а також аспірантура за спеціальностями: 011 Науки про освіту (спеціалізація: загальна педагогіка та історія педагогіки; теорія і методика виховання); 231 Соціальна робота (спеціалізація: соціальна робота).

У Харківському педагогічному фаховому коледжі підготовку фахівців здійснюють за 5 спеціальностями: Дошкільна освіта; Початкова освіта; Середня освіта (Музичне мистецтво); Середня освіта (Фізична культура), Соціальна робота.

У Красноградському педагогічному фаховому коледжі –

за 4 спеціальностями: Дошкільна освіта; Початкова освіта; Середня освіта (Трудове навчання та технології); Середня освіта (Фізична культура).

У Балаклійському педагогічному фаховому коледжі – за 2 спеціальностями: Дошкільна освіта; Початкова освіта.

Освітній процес забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні та педагогічні працівники. 74% науково-педагогічних працівників мають науковий ступінь доктора й кандидата наук, вчене звання професора й доцента.

78% науково-педагогічних і педагогічних працівників нагороджені державними і відомчими нагородами та місцевих органів влади.

У Харківському, Красноградському й Балаклійському педагогічних фахових коледжах звання «викладач-методист» мають 117 викладачів, «старший викладач» – 30 осіб, 203 викладачам присвоєно вищу категорію.

Академія та структурні підрозділи мають сучасну матеріальну, навчально-, науково-методичну базу для здійснення освітнього процесу.

Упродовж 2004-2020 рр. на основі налагодження міжвузівських зв’язків укладено договори про співпрацю з Даугавпілським університетом (Латвія), Могильовським державним університетом імені А.О. Кулешова (Республіка Білорусь), Академічним товариством ім. М. Балудянського (Словакія), Університетом суспільних наук (Республіка Польща), Природничо-гуманітарним університетом (Республіка Польща), Інститутом комунальної інтеграції Університету Міннесоти (США), коледжем Länsi Suomen Opisto (Фінляндія), освітньою фундацією EduFuture (Фінляндія), коледжем David Game College (Англія), представництвом італійської благодійної організації БО «Благодійний фонд «Дон Калабрія Україна», (Італія), Павлодарським державним педагогічним університетом (Республіка Казахстан), Балтійською міжнародною академією (Латвія), Громадською асоціацією «Європейський інститут безперервної освіти» (Словацька Республіка) та 30 закладами вищої освіти Харківщини та України. Колектив академії співпрацює з Національною академією педагогічних наук України, закладами вищої освіти Харківського вузівського центру, управліннями і відділами освіти Харківської області, загальноосвітніми навчальними закладами з питань удосконалення змісту та підвищення рівня якості підготовки педагогічних кадрів.

Щорічно в академії організовуються й проводяться міжнародні, усеукраїнські та регіональні конференції, зокрема за планом Міністерства освіти і науки України, з актуальних педагогічних проблем. У роботі конференцій беруть участь науково-педагогічні, педагогічні працівники та студенти з України, Республіки Бєларусь, Молдови, Китайської Народної Республіки, Польщі тощо.

Десять років поспіль, за результатами участі у міжнародних виставках, колектив академії отримує нагороди в номінації «Лідер наукової та науково-технічної діяльності», дипломи за науково-практичні досягнення у забезпеченні якісної професійної підготовки фахівців для національної системи освіти, нагороджується золотими медалями за результатами інноваційного оновлення змісту національної освіти під час міжнародних форумів «Інноватика в сучасній освіті» та «Сучасні заклади освіти».

В академії проводиться широка позааудиторна робота, шефська та волонтерська діяльність викладачів та студентської молоді, яка сприяє встановленню соціальних зв’язків, формуванню моральних та духовних якостей. Пріоритетним завданням даного напряму є орієнтація на нову стратегію виховання як багатокомпонентну та багатовекторну систему, яка великою мірою формує майбутній розвиток Української держави. Адміністрація академії та структурних підрозділів, професорсько-викладацький склад забезпечують повноцінне національно-патріотичне виховання молоді, соціалізацію особистості, формування здорової нації та створення умов для повноцінного розвитку студентської молоді.