Digitalizirani dijapozitivi
Muzejskoga dokumentacijskog centra
iz Donacije Tomislava Šole