Registratiekantoor

Het registratiekantoor voor de gemeente Spiere-Helkijn:

Hoveniersstraat 31 - 8500 Kortrijk - 0257/80280 (9 tot 12 uur) - rzsj.registratie.kortrijk1@minfin.fed.be


Registraties van aktes:

Notariƫle, administratieve, onderhandse en in het buitenland verleden akten, gerechtelijke akten.

Exploten en processen-verbaal van gerechtsdeurwaarders.

Verklaringen (bv. over de inbreng van goederen in een vennootschap of de overdracht van eigendom of vruchtgebruik).


Heffingen van rechten en taksen:

Het federaal en regionaal registratierecht op akten en verklaringen. Griffierechten. De jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten.

Inlichtingen :

Over registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten.


Viseren en innen:

Het viseren van de repertoria van notarissen en gerechtsdeurwaarders. Het kennisgevingen van openbare verkopen van lichamelijke roerende goederen innen. Attesten van erfopvolging afleveren.