Stichting Geref. Jeugdwerk R'dam-Charlois

Stichting Geref. Jeugdwerk Rotterdam-Charlois

Gebouw Timotheus

Boergoensestraat 29 | 3082 KB Rotterdam

Tel. gebouw: 010-4296141

Tel. secr.: 06-51719338 (tussen 19.00/20.00 uur)

Email: jeugdwerk@gebouwtimotheus.nl

Web: www.gebouwtimotheus.nl

Beheer: Tel.: 06-51719338 (tussen 19.00-20.00 uur) | Email: info@gebouwtimotheus.nl

Stichting Gereformeerd Jeugdwerk Rotterdam-Charlois organiseert diverse jeugd- en jongerenactiviteiten in gebouw Timotheus. Op de website treft u de diverse activiteiten aan die op een aparte pagina informatie geeft over de desbetreffende activiteit.


Het Jeugdwerk is ontstaan uit de Geref. Kerk van Charlois (Bethelkerk), maar is een zelfstandige stichting zonder enige vorm van subsidie. Bijdragen komen binnen via acties, zoals de bazar en boekenmarkt en donaties. Mede hierdoor kunnen we de activiteiten gratis of met een zeer lage contributie aanbieden.


Het Jeugdwerk werkt vanuit haar Christelijke inspiratie en biedt de activiteiten aan iedereen aan. Mensen die onze identiteit kunnen onderschrijven zijn van harte welkom. Naast de organisatie van eigen activiteiten wordt er ook gezocht naar samenwerking in de wijk. Deelname aan "Alles Kids" is hiervan een voorbeeld. Het Jeugdwerk heeft ook jaren deelgenomen aan het project "Jongeren op Zuid" en werkt nu zeer intensief samen met de Oude Kerk, Alfa en Omega, Noorderlicht Charlois en Thuis in Charlois in de werkgroep Kerk in de buurt. Daarnaast biedt het jeugdwerk ook kennisverbreding en mogelijkheden tot het inzetten van de expertise van jeugd- en jongerenwerk aan anderen.


Naast de organisatie van alle activiteiten en deelname hiervan, neemt Het Jeugdwerk ook het volledige beheer en onderhoud van het gebouw op zich. De werkzaamheden die hieruit voortvloeien worden ook door enthousiaste vrijwilligers uitgevoerd.


Het Jeugdwerk bestaat volledig uit vrijwilligers die vanuit hun eigen inspiratie meewerken aan activiteiten van de Stichting.

Lustrum 1947-2017:

70 jaar

Op veel activiteiten wordt er aandacht geschonken aan ons jubileum. Belangrijk vinden wij de verbinding tussen mensen. Als ontmoeting en verbinding, vinden wij de nieuwjaarsreceptie en een speciale jubileumavond de belangrijkste om ons lustrum te vieren. We doen dit in gezamenlijkheid met het 90 jarig bestaan van het gebouw.


St.Geref.Jeugdwerk. Privacyreglement.pdf

Privacyreglement van St. Geref. Jeugdwerk Rotterdam-Charlois