Gauge Theory in Fukuoka


February 16-17, 2018, Nishijin Plaza, Medium conference room

February 18-21, 2018, Kanpo no Yado Yanagawa, Conference room

Confirmed Speakers

 • Nima Anvari (Ottawa univ.)
 • Hajime Fujita (Japan Women's univ.)
 • Yoshihiro Fukumoto (Ritsumeikan univ.)
 • Yoshiyasu Fukumoto (East China Normal Univ.)
 • Mikio Furuta (Univ. of Tokyo)
 • Tsuyoshi Kato (Kyoto univ.)
 • Tirasan Khandhawit (OIST)
 • Hokuto Konno (Univ. of Tokyo)
 • Yosuke Kubota (Riken)
 • Francesco Lin (Princeton, IAS)
 • Jianfeng Lin (MIT)
 • Shinichiroh Matsuo (Nagoya univ.)
 • Nobuhiro Nakamura (Osaka Medical College)
 • Hirofumi Sasahira (Kyushu univ.)
 • Christopher Scaduto (Simons Center for Geometry and Physics)
 • Tatsuki Seto (Nagoya univ.)
 • Matthew Stoffregen (UCLA)
 • Doman Takata (Kyoto univ.)
 • Masaki Taniguchi (Univ. of Tokyo)
 • Hang Wang (Univ. of Adelaide)
 • Shuguang Wang (Univ. of Missouri)
 • Masaki Yoshino (Kyoto univ.)

Schedule

February 16, 2018, Nishijin Plaza (Medium conference room)

 • 10:00 - 11:00 Kato
 • 11:15 - 12:15 H.Wang
 • 14:00 - 15:00 Takata
 • 15:15 - 16:15 Yoshiyasu Fukumoto
 • 16:45 - 17:45 Kubota

February 17, 2018, Nishijin Plaza (Medium conference room)

 • 10:00 - 11:00 S.Wang
 • 11:15 - 12:15 Yoshino

February 18, 2018, Kanpo no Yado Yanagawa (Conference room)

 • 10:00 - 11:00 Seto
 • 11:15 - 12:15 Fujita
 • 14:00 - 15:00 Anvari
 • 15:15 - 16:15 Yoshihiro Fukumoto

February 19, 2018, Kanpo no Yado Yanagawa (Conference room)

 • 10:00 - 11:00 Taniguchi
 • 11:15 - 12:15 J.Lin
 • 14:00 - 15:00 Scaduto
 • 15:15 - 16:15 Nakamura

February 20, 2018, Kanpo no Yado Yanagawa (Conference room)

 • 10:00 - 11:00 Konno
 • 11:15 - 12:15 F.Lin
 • 14:00 - 15:00 Stoffregen
 • 15:15 - 16:15 Khandhawit
 • 16:45 - 17:45 Sasahira

February 21, 2018, Kanpo no Yado Yanagawa (Conference room)

 • 10:00 - 11:00 Matsuo
 • 11:15 - 12:15 Furuta

Organizing Committee

 • Mikio Furuta, The University of Tokyo
 • Tsuyoshi Kato, Kyoto University
 • Nobuhiro Nakamura, Osaka Medical College (mat002[at]osaka-med.ac.jp, [at] -> @)
 • Hirofumi Sasahira, Kyushu University

This conference is supported by JSPS KAKENHI Grant Numbers

 • JP17H06461(Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas, Principal Investigator: Mikio Furuta)
 • JP17H02841(Grant-in-Aid for Scientific Research (B), Principal Investigator: Tsuyoshi Kato)
 • JP16K17590(Grant-in-Aid for Young Scientists (B), Principal Investigator: Hirofumi Sasahira)