Styrelsen

Styrelsen utses av föreningens årsmöte och består av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Ordföranden väljs också av årsmötet, medan övriga uppgifter väljs inom styrelsen. Alla ledamöter väljs på 2 år och suppleanter på ett år. Även valberedningen och revisorerna väljs på ett år.

2020 års styrelse:

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Adjungerad Intendent

Jan Ekander

Lena Hartelius

Petter Lerenius

Jonas Ottander

Patrik Gustavsson

Fabian Gibson

Klemens Norman

Solveig Gustavsson

2020 års revisorer:

Revisor

Revisorssuppleant

Ellinor Svensson

Cecilia Borgström Fälth

2020 års valberedning:

Sammankallande

Ledamot

Ledamot

Hjördis Kristensson

Gudrun Romeborn

Pia Witting