Misiune

 • Fundația Județeană Pentru Tineret Gorj are ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și formarea tineretului în spiritul tradițiilor umaniste, al valorilor democrației și aspirațiilor societății românești de a administra patrimoniul propriu și resursele de care dispun, în condițiile legii, în folosul tinerilor și al structurilor de tineret interesate din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Scopul

 • Scopul principal al Fundației Județene pentru Tineret Gorj FJT GORJ membra a Fundației Naționale pentru Tineret F.N.T. este de a elabora, organiza, finanța programe, proiecte si activități pentru instruirea, educarea si formarea tinerilor precum si a structurilor asociative de si/sau pentru tineret, prescurtat S.A.T., interesate la nivelul județului Gorj, precum si de a organiza cursuri de formare profesionala

Obiectivele Fundației Județene pentru Tineret F.J.T.G :

 • sprijină și stimulează, în limita resurselor disponibile, tinerii cu aptitudini și merite deosebite sau aflați în situații de risc, prin mijloace specifice;
 • încurajează asociativitatea în rândul tinerilor, sprijinind constituirea grupurilor de inițiativă și a asociațiilor, precum și participarea efectivă a tinerilor la viața socială;
 • apără și promovează interesele mișcării de/pentru tineret și contribuie la perfecționarea legislației specifice în domeniu;
 • inițiază și dezvoltă împreună cu organizațiile membre, cu alte organizații neguvernamentale și organe ale administrației publice centrale sau locale, programe, proiecte și activități specifice pentru tineret, vizând următoarele domenii de interes: ecologie și protecția mediului, sport-turism, cultural-artistic, social, educație și învățământ;


Obiectivele Fundației Județene pentru Tineret F.J.T.G :

 • inițiază și implementează proiecte de protecție a mediului și de promovare a ecologiei, inclusiv de reconstrucție ecologică a unor spatii geografice degradate;
 • stabilește contacte și încheie parteneriate cu ONG din UE,
 • încurajând schimburile de tineri și de bune practici ;
 • acționează pentru perfecționarea și creșterea nivelului de pregătire educațională și profesională a tinerilor și integrarea lor pe piața muncii;
 • promovează noile educații și îndeosebi educația non formală și experiența pentru tineret prin organizarea de cursuri, ateliere, training-uri și stagii susținute de către persoane calificate/ autorizate în acest sens, inclusiv în parteneriat cu asociații de profil din tara și UE;
 • promovează informația pentru tineri și dezvoltă sistemele care o transmit;