Platforma profesionala Web FJTG

FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET GORJ

FJTG are ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și formarea tineretului în spiritul tradițiilor umaniste, al valorilor democrației și aspirațiilor societății românești de a administra patrimoniul propriu și resursele de care dispun, în condițiile legii, în folosul tinerilor și al structurilor de tineret interesate

Misiune

 • Fundația Județeană Pentru Tineret Gorj are ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și formarea tineretului în spiritul tradițiilor umaniste, al valorilor democrației și aspirațiilor societății românești de a administra patrimoniul propriu și resursele de care dispun, în condițiile legii, în folosul tinerilor și al structurilor de tineret interesate din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Scopul

 • Scopul principal al Fundației Județene pentru Tineret Gorj FJT GORJ membra a Fundației Naționale pentru Tineret F.N.T. este de a elabora, organiza, finanța programe, proiecte si activități pentru instruirea, educarea si formarea tinerilor precum si a structurilor asociative de si/sau pentru tineret, prescurtat S.A.T., interesate la nivelul județului Gorj, precum si de a organiza cursuri de formare profesionala

Obiectivele Fundației Județene pentru Tineret F.J.T.G :

 • sprijină și stimulează, în limita resurselor disponibile, tinerii cu aptitudini și merite deosebite sau aflați în situații de risc, prin mijloace specifice;
 • încurajează asociativitatea în rândul tinerilor, sprijinind constituirea grupurilor de inițiativă și a asociațiilor, precum și participarea efectivă a tinerilor la viața socială;
 • apără și promovează interesele mișcării de/pentru tineret și contribuie la perfecționarea legislației specifice în domeniu;
 • inițiază și dezvoltă împreună cu organizațiile membre, cu alte organizații neguvernamentale și organe ale administrației publice centrale sau locale, programe, proiecte și activități specifice pentru tineret, vizând următoarele domenii de interes: ecologie și protecția mediului, sport-turism, cultural-artistic, social, educație și învățământ;


Obiectivele Fundației Județene pentru Tineret F.J.T.G :

 • inițiază și implementează proiecte de protecție a mediului și de promovare a ecologiei, inclusiv de reconstrucție ecologică a unor spatii geografice degradate;
 • stabilește contacte și încheie parteneriate cu ONG din UE,
 • încurajând schimburile de tineri și de bune practici ;
 • acționează pentru perfecționarea și creșterea nivelului de pregătire educațională și profesională a tinerilor și integrarea lor pe piața muncii;
 • promovează noile educații și îndeosebi educația non formală și experiența pentru tineret prin organizarea de cursuri, ateliere, training-uri și stagii susținute de către persoane calificate/ autorizate în acest sens, inclusiv în parteneriat cu asociații de profil din tara și UE;
 • promovează informația pentru tineri și dezvoltă sistemele care o transmit;

Scopul Campaniei de promovare / vizibilitate Brâncuși 7@rte urmărește Creșterea gradului de implicare/participare activa la viața comunității artistice locale a tinerilor prin punerea în valoare a operelor „geniului artei contemporane” Constantin Brâncuși - Ansamblului Monumental "Calea Eroilor": masa tăcerii, poarta sărutului, coloana infinitului, cu ajutorul realizării lucrărilor de artă (mediatizate prin metode si instrumente de promovare, informare Media&Online) concepute de către artiștii tineri din Grupul de Arte Locale astfel încurajând/asigurând:

• stimularea creativității/inovării & performanței producției artistice cu ajutorul realizării lucrărilor de artă (concepute cu abordări inovative care constau in fie in complexitatea fie in simplitatea abordării ex. realizarea de fotografii, sculpturi, picturi etc.);

• oportunități de afirmare & exprimare cultural-artistica prin intermediul unor întâlniri, schimburi interculturale cu tematica in artele vizuale creative/recreative: producție de fotografie si video art, sculptura, pictura etc.

Se tot spune despre tineri că sunt „VIITORUL DE MAINE” și la un moment dat vor deveni cetățenii adulți. Dar tineri sunt ACUM „PREZENTUL DE AZI”. Și tot ACUM tinerii reprezintă SCHIMBAREA demonstrându-și capacitatea de a fi membri activi în comunitățile din care provin. Investiția în capitalul uman prin dezvoltarea resurselor umane (in special a tinerei generații) este un proces care poate sa dureze chiar zeci de ani, în acest sens în cadrul acestui proiect investim ACUM prin implicarea activa a tinerilor în acest proces educațional /cultural-artistic (Încurajând toate inițiativele de participare activa a tinerilor la viața comunității ținta) astfel încât sa avem rezultatele scontate în primul rând ACUM în „PREZENTUL DE AZI” precum si în viitorul apropriat … „VIITORUL DE MAINE”, consideram în acest sens ca Viitorul începe ACUM cu TINE(RI).

Campania de promovare / vizibilitate Brâncuși 7@rte este o inițiativă a Asociației Dorna Tismana membra a Fundației Județene pentru Tineret Gorj - FJTG membra a Fundației Naționale pentru Tineret F.N.T. în parteneriat cu organizațiile membre FJTG.

Platforma Culturala profesionala web@rte

Ne puteți sprijini:

- cu donații direct pe platforma Bursa Binelui:

- Redirecționând în 3 pași simpli https://www.redirectioneaza.ro/asociatia-dorna-tismana/doilasuta

- Prin PayPal https://www.paypal.com/paypalme2/Adt2020

- direct prin virament bancar în contul Asociaţiei Dorna Tismana:

 • RO16RNCB0149125538870001 (RON)
 • RO86RNCB0149125538870002 (EUR)

- direcționând 2% din impozit completând formularul: https://www.tomoniu.ro/cerere230.pdf

https://sites.google.com/view/gorj7arte/ghid-donatii-2?authuser=0

Campania de promovare / vizibilitate Brâncuși 7@rte - SUSȚINE CULTURA SI TINERII ! sub aspectul cultural-artistic al artelor creative/recreative încurajând si asigurând oportunități de afirmare & exprimare culturală

Campania de promovare / vizibilitate Brâncuși 7@rte își propune punerea în valoare a operelor „geniului artei contemporane” Constantin Brâncuși - Ansamblului Monumental "Calea Eroilor" prin dezvoltarea următoarelor principale acțiuni:

Campania promo Brâncuși 7@rte

Dezvoltarea unei ample Campanii de promovare / vizibilitate Brâncuși 7@rte Media&Online a lucrărilor de artă cu tematica operelor „geniului artei contemporane” Constantin Brâncuși - Ansamblul Monumental "Calea Eroilor"

Campanie completata de multiplicarea materialelor de promovare personalizate: Albumul fotografic „Promovarea creației si exprimării artistice prin ARTE VIZUALE Brâncuși 7@rte cu operele geniului artei contemporane Constantin Brâncuși - Ansamblul „Calea Eroilor", PLIANTE / GHIDURI Web PRACTICE E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte


- GHID Web PRACTIC DEZVOLTARE PERSONALA, CURSURI, E-LEARNING - CAPACITARE
- GHID Web PRACTIC BUNE PRACTICI culturale - Editorial Reportaje si Interviuri Culturale
- GHID Web PRACTIC INFORMARE ONLINE - Activități Culturale / Arte Vizuale
- GHID Web PRACTIC INFORMAŢII UTILE - RESURSE culturale
- GHID Web PRACTIC SURSE DE FINANŢARE PROIECTE culturale

E-Learning in Arte Vizuale & Antreprenoriat Cultural Net@7Art

Organizarea de sesiuni capacitare online in cadrul programului de educație E-Learning in Arte Vizuale & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte (in scopul susținerii active si a Grupului de Arte, de către experți profesioniști in arte vizuale & specialiști/consultanti in fonduri startup) împărțit in 2 sesiuni de capacitare online:

- Sesiune capacitare online 1 „Edu E-Learning Visual Arts” - program educațional E-Learning in Arte Vizuale (conceput pentru a facilita si îndruma in tehnici si concepte despre producție cultural-artistica in domeniul artelor vizuale: producție de fotografie si video art, pictura etc.")

- Sesiune capacitare online 2 „Edu E-Learning Antreprenoriat Cultural” - program educațional E-Learning Antreprenoriat Cultural (participanții vor învață ce trebuie făcut pentru a atrage o finanțare pornind de la propriile idei ce vor fi dezvoltate planuri de afaceri)

Platforma E-Learning Net@7Arte

Dezvoltarea Platformei E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte: site/blog/rețele sociale: pagini web, grupuri LinkedIn, Facebook etc. cu un număr de aproximativ 8.000 de si accesări; Platforma Web@rte realizata in scopul promovării operelor „geniului artei contemporane” Constantin Brâncuși - Ansamblului Monumental "Calea Eroilor": masa tăcerii, poarta sărutului, coloana infinitului

Platforma E-Learning Visual Arts Network@7Arte


Website Custom E-Learning Network@7Arte www.7arte.dornatismana.ro
Pagina web E-Learning Network@7Arte https://sites.google.com/view/e-7arte
BLOG-uri E-Learning Network@7Arte https://e7arte.wordpress.com/
BLOG-ul E-Learning Network@7Arte blogspot.ro https://e7arte.blogspot.com/
Promovare in Social Media E-Learning Network@7Arte:GRUP Facebook E-Learning Network@7Arte https://www.facebook.com/groups/7arte2020/
Pagina WEB Facebook E-Learning Network@7Arte https://www.facebook.com/7arteRO