fer memoria — May 13, 2018 3:20:25 PM

Pensar escriure i publicar

fer memòria programa Estela Actuacions

OptimisTIQa

fer optimisme i despertar un somriure

Una campanya de interès per a tothom

fer memòria i ser Punt i Com es una aventura

La vall d'Aro Empodera i Re Activa
Atol On es Entitats
Re Viure i Autoavaluar enQüentros
persones potencial
Aula Creu Roja una eina per fer memòria reactiva les persones i les organitzacions