Схеми

Інтерактивних

Конспектів

Будь-яке навчання людини, є не що інше, як мистецтво сприяти прагненню природи до свого власного розвитку.

І. Г. Песталоцці

В ногу з часом!

Для тих хто хоче культивувати компетентнісний підхід при викладанні зарубіжної літератури, зокрема 3, 4, 5 компетентності за новими стандартами

К. Д. Ушинський писав: «Розум є не що інше, як добре організована система знань».

Система, в перекладі з грецької, означає – ціле, складене з частин з’єднання. Таким з’єднанням може виступати схема інтерактивного конспекту (СІК) уроку.

СІК - це трансформація існуючого на конкретний предмет (зарубіжну літературу) та вироблення системи методів, прийомів, способів, які забезпечують упровадження нового (критично-креативного) підходу до створення конспекту уроку. Зміна підходу як до діяльності, так і до підготовки вчителя.

В контексті етимології слова конспект, СІК буквально – це «моє бачення уроку». Як створити конспект, за яким можна «побачити» урок? Відчути інсайт, щоб світ свінув.

Sign.pdf

Складові СІК

подані у радіальній

діаграмі

радіальна діаграма складові СІК.doc

Візуалізація інформації. Мені подобається визначення А. Вербицького: «Процес візуалізації – це згортання розумових змістів в наочний образ; ставши сприйнятим, образ може бути розгорнутий і служити опорою адекватних розумових і практичних дій». Для цього використовую схеми, діаграми, малюнки.

Елементи ейдетики дають можливість запам'ятати інформацію за допомогою образів і сприяти розвитку п'яти основних видів мислення.

Бібліотека діаграм. У своїх конспектах я використовую стандартну бібліотеку діаграм, що є в арсеналі будь-якого комп'ютера: організаційна, циклічна, радіальна, пірамідальна, «Кола Венна», концентричні кола. Поряд із стандартними, часто використовую інші діаграми: «Скульптура», «Квадрати Венна» та комбіновані.

скульптура - об'ємний розгляд
бібліотека діаграм.pdf

Цифровий продукт. На даний момент вийшло друком два посібники: Схеми інтерактивних конспектів із зарубіжної літератури для 5 і 6 класів Тернопільського видавництва «Підручники і посібники» (в паперовому варіанті), але задуманий він був як електронний. Завдання цього сайту показати розширені його функції.

Розглянемо методичні аспекти побудови схем інтерактивних конспектів.

Відповідність трьом китам дидактики. СІК, як і будь-який конспект уроку, відповідає трьом китам дидактики:

— темі та меті;

— методам, організаційним формам і засобам навчання;

— цілям навчання, очікуваному результату.

Розкодування теми: можна означити так – це розкриття теми уроку за певною логічною схемою, яка надає конспекту уроку осяжності і довершеності. Урок при цьому набуває цілісності - гештальту.

Я це роблю за таким умовним алгоритмом:

1. читання – відповідає такому вислову: «щоб побачити, потрібно багато прочитати»;

2. проникнення – глибоке осмислення змісту теми;

3. поділ – розділення змісту теми на умовні блоки;

4. вибір – підбір діаграми, структура якої в логічній послідовності розкриває тему;

5. підпорядкування – підбір різних завдань, видів роботи, що виробляють в учнів певні навички та уміння;

6. навик – навички і вміння, що передбачаються, повинні відповідати державному стандарту.

Комплексний підхід. СІК дозволяє структурувати навчальну діяльність за трьома компонентами:

1. мотиви та навчальні задачі;

2. навчальні дії;

3. дії контролю та оцінювання знань і умінь учнів.

Кібернетика довела, що для будь-яких організованих систем ціле визначається не зв'язками окремих системи, а навпаки: ціле визначає способи з'єднання елементів. СІК - це продовження кращих традицій вітчизняної кібернетики.

Конспект в конспекті. СІК побудований таким чином, що містить в собі і конспект для учня, за яким можна створити сторінки зошита з друкованою основою. В такому зошиті передбачені різного роду завдання, словник, цікава інформація і таке інше. Якщо перетворити це на навчально-контролюючу програму, то можна використовувати для дистанційного або інтерактивного навчання.

же) К. Функе Образ Мегі.pdf
сторінки зошита.pdf

СІК – це трансформер, який, спираючись на сучасні технології навчання, може перетворити урок на гру, дослідження, проект, презентацію, інсценування, семінар і таке інше.