Anunț lansare proiect

Educația schimbă vieți

#EuroscolaRO2019

Colegiul Național "Calistrat Hogaș" Piatra-Neamț anunță lansarea proiectului "Educația schimbă vieți", proiect participant la cea de-a XII-a ediție a Competiției naționale pentru liceeni EUROSCOLA, organizată de Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale.

Concursul din acest an pornește de la cadrul creat prin strategia „Educaţie şi formare 2020” (ET 2020) pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale, de la faptul că toate statele membre ale Uniunii Europene, prin sistemele lor de educaţie şi formare, ar trebui să asigure tuturor cetăţenilor mijloacele necesare dezvoltării capacității lor de integrare profesională, facilitând prosperitatea economică durabilă.

Sub genericul „Educația schimbă vieți”, proiectul Colegiului Național "Calistrat Hogaș" Piatra-Neamț își propune să atragă atenția asupra importanței socio-economice a educaţiei şi formării profesionale, organizând o campanie de informare și conștientizare a publicului larg pe această temă.

Membrii echipei de proiect vor urmări:

  • să identifice la nivel local, județean sau național personalități sau chiar persoane obișnuite, care au reușit să aibă un parcurs demn și frumos în viață prin educație, prin învățarea și practicarea unei meserii;
  • să analizeze rolul educației și al practicării unei meserii în parcursul personal și profesional al unor persoane obișnuite;
  • să se informeze privind perspectivele de evoluție ale pieței muncii și prioritățile europene formulate pentru domeniul educaţiei şi formării profesionale;
  • să popularizeze în comunitate modelul de succes al uneia dintre personalitățile/persoanele identificate;
  • să conceapă o campanie prin care să evidențieze contribuția acțiunilor individuale bazate pe muncă și învățare la funcționarea normală și la bunăstarea comunității;
  • să valorifice propriile experiențe, informațiile colectate, precum și rezultatele studiilor de caz și ale analizelor efectuate în echipă, pentru a promova în comunitatea lor ideea că educaţia şi formarea profesională sprijină integrarea socială și favorizează prosperitatea economică durabilă.

Este de așteptat ca, pe durata proiectului, elevii participanți să-și dezvolte abilitățile sociale și civice, competențele organizatorice și de lucru în echipă, să-și formeze respectul pentru muncă și învățătură, să-și îmbunătățească gradul de conștientizare a rolului educației și al învățării unei meserii; să-și formeze competențe sociale și personale pentru integrarea pe piața muncii.

Proiectul va fi implementat în perioada 9 septembrie - 24 octombrie 2019.