Educația schimbă vieți

Împreună, de la pasiune la succes

Informații despre proiect

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 9 septembrie - 24 octombrie 2019

LOCUL DE DESFĂȘURARE: Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț; aria municipiului Piatra-Neamț; comune din zone defavorizate de pe aria județului Neamț; mediul on-line (rețele de socializare, site-uri web)

GRUPURI ȚINTĂ/ BENEFICIARI: membrii echipei Euroscola, care au lucrat efectiv la organizarea campaniei; 800 de elevi de gimnaziu și liceu ai Colegiului Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț și părinții acestora; locuitorii municipiului Piatra-Neamț; elevi de gimnaziu din mediul rural; elevi din licee tehnologice; profesori; instituţii partenere; membrii comunității on-line;

ARGUMENT:

Context european: Ocuparea forței de muncă și mobilitatea lucrătorilor reprezintă una dintre cele 11 priorități ale politicii de coeziune în perioada 2014-2020. Politica de coeziune a UE investește în ocuparea forței de muncă și în creșterea economică pe termen lung în Europa. Aceasta sprijină strategia „Europa 2020”, care vizează o rată de ocupare a forței de muncă de 75 % în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani, până în 2020. Cadrul strategic „Educaţie şi formare 2020” prevede o abordare a educației și formării bazată pe „învățarea pe tot parcursul vieții”. Strategia vizează promovarea oricărei forme de educație (formală, non-formală sau informală) care are potențialul de a asigura cetăţenilor mijloacele necesare pentru a-şi atinge potenţialul şi capacitatea de integrare profesională, astfel încât aceștia să poată obține pentru ei înșiși bunăstarea, iar pentru societate în ansamblu prosperitatea economică durabilă.

Context local, regional, național: La nivelul anului 2019, în țara noastră, peste 58.000 de locuri de muncă rămân mereu neocupate în pofida faptului că 345.000 de persoane sunt în șomaj. Cifrele arată că mai mult de 234.000 de persoane în România nici măcar nu-și caută un loc de muncă, iar populația inactivă ocupă o pondere alarmantă în ansamblul populației. Potrivit Eurostat, peste 400.000 de tineri români cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani fac parte din așa numita generație NEET, nu sunt angajați, nu merg la școală și nici nu sunt înscriși în vreun sistem de formare profesională. În același timp, locurile din învățământul profesional de stat și din învățământul dual rămân anual neocupate în proporție de peste 50% în pofida faptului că elevii care optează pentru învățarea unei meserii sunt sprijiniți financiar cu burse profesionale alocate de stat. Totodată, în România se înregistrează în mod constant un spor negativ al populației, iar migrarea populației apte de muncă spre alte țări europene este un fenomen de proporții îngrijorătoare.

Problema identificată de proiect: În pofida faptului că fiecare membru al comunității dorește bunăstarea pentru sine și pentru familia sa, atitudinea față de muncă (singura sursă de bunăstare pentru oameni și pentru comunitate) nu este adecvată la nevoile reale ale pieței muncii și trebuie corectată prin educație, prin acțiuni de informare și conștientizare.

Nevoile identificate, cărora li se adresează proiectul: nevoia societății de a ameliora aspectele de mentalitate care au condus la situația în care munca și mai ales cea presupusă de meseriile direct productive, să nu mai fie o opțiune atractivă pentru tinerii români; nevoia ca tinerii și populația în ansamblu să conștientizeze riscurile de perspectivă din mediul economic și de pe piața muncii; nevoia tinerilor de a avea modele de acțiune personală și profesională orientată spre succes; nevoia de a răspunde priorităților europene pentru educație și formare prin acțiuni de informare și conștientizare a cetățenilor; nevoia de a facilita conștientizarea de către populație a faptului că bunăstarea individuală și cea a societății depind una de cealaltă.

SCOPUL PROIECTULUI: organizarea unei campanii de informare și conștientizare a publicului larg și a tinerilor cu privire la rolul educației și al învățării unei meserii pentru asigurarea succesului personal și profesional, precum și pentru asigurarea funcționării normale a societății și asigurarea prosperității economice durabile.

OBIECTIVELE PROIECTULUI/ CAMPANIEI

O1: conceperea și implementarea unei campanii de informare și conștientizare a beneficiilor personale și sociale ale învățării și practicării unei meserii;

O2: identificarea și promovarea, la nivelul comunității, a unui model reprezentativ de succes personal și profesional obținut prin muncă și profesie;

O3: conștientizarea, de către tineri și de către populație în ansamblu, a riscurilor la care expusă, în prezent și pe viitor, piața muncii și dezvoltarea economică a comunității locale și naționale;

O4: ameliorarea percepției tinerilor și comunității asupra profesiilor existente pe piața muncii, prin analiza nevoilor economice reale și prin înțelegerea rolului învățării și practicării unei meserii direct productive;

O5: facilitarea conștientizării, de către populație în general și de către tineri în particular, a faptului că bunăstarea individuală și cea a societății depind una de cealaltă, se realizează împreună;

O6: îmbunătăţirea competenţelor personale și profesionale ale membrilor echipei Euroscola, prin participarea la implementarea activităților campaniei de informare și conștientizare și prin accesul la modele de succes profesional;

O7: dezvoltarea competențelor-cheie ale secolului al XXI-lea și a unor competențe curriculare conforme cu specializarea urmată la școală (științe sociale), în rândul membrilor echipei Euroscola, respectiv: competențe organizatorice, sociale și civice, digitale, de documentare și informare, de comunicare în limba engleză, abilități de lucrul în echipă, dezvoltarea potențialului creativ;

O8: organizarea de activități educaționale prin care să se urmărească simultan prioritățile europene pentru educație și formare, precum și cele care vizează ocuparea forței de muncă și dezvoltarea economică durabilă.

PARTENERI: Rețeaua de parteneri s-a dezvoltat treptat, în funcție de nevoile de documentare și promovare generate de implementarea proiectului. Lista partenerilor include instituții precum: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț, Direcția Regională de Statistică Neamț, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est – Centrul Europe Direct, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț, Școala Gimnazială nr. 1 Zănești, Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț, Școala Gimnazială „Prof. Gheorghe Dumitreasa” Girov, Grupul de Presă Accent – Monitorul de Neamț și Roman, Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu Neamț.

Pentru promovarea rezultatelor campaniei la nivel european și național, Colegiul Național „Calistrat Hogaș” a devenit Partener oficial al Comisiei Europene pentru organizarea evenimentului „Săptămâna europeană a competențelor profesionale” – ediția 2019. De asemenea, pentru promovarea rezultatelor, s-a aderat la parteneriatul eTwinning Meseriile pentru mine.

Pentru elaborarea mesajelor campaniei și prezentarea modelelor de succes obținut prin muncă și profesie, echipa Euroscola a colaborat cu peste 20 de profesioniști din diferite domenii, cu voluntari.

Ediția a XII-a a concursului Euroscola

#EuroscolaRO2019