eTwinning

IES ETXEBARRI BHI

eTwinning Europan eskolak Erasmus + programaren barruan dagoen hezkuntza komunitatea da.

Bertan, parte hartzen duten Europako herrialdeetako zentroetako hezkuntza-taldeei komunikatzeko, elkarlanean aritzeko, proiektuak edo zer garatzeko plataforma bat eskaintzen zaie; hau da, Europan hezkuntzaren erakargarriena komunitatean parte sentitzeko eta izateko.


eTwinning es una comunidad educativa dentro del programa europeo Erasmus +.

En esta plataforma se ofrece a centros europeos comunicarse, trabajar y desarrollar juntos proyectos; es decir, sentirse parte de una comunidad europea educativa atractiva.

www.etwinning.net/es/pub/index.htm

IES Etxebarri BHI

eTwinning School

Inpaktua ikastetxean/Impacto en el centro

IES Etxebarri BHI

eTwinning School

Ikasleen esperientzia/Experiencia docente

IKASTURTE 21-22

IES Etxebarri BHI-ren eTwinning ekintzak eta hedapena

Actividades y difusión eTwinning en el IES Etxebarri BHI


IES Etxebarri BHI eTwinning School 2021-22

Gure ikastetxea eTwinning School izendatu dute ikasturte honetan (2021) eta datorrenean (2022). Aitorpen horrek hezkuntza-praktika berritzaileak eta inklusiboak egiten dituen institutu gisa kokatzen gaitu Europan, non ikasleak aldaketa-eragileak diren. Era berean, eTwinning praktika-eredua gara, eta konpromiso handia dugu diziplina anitzeko eta lankidetzako talde-lanarekin.


Nuestro centro ha sido reconocido como eTwinning School durante este año 2021 y el que viene 2022. Este reconocimiento nos situa en Europa como un instituto que realiza prácticas educativas innovadoras, inclusivas donde los estudiantes son agentes de cambio. Así mismo somo modelo de prácticas eTwinning y lugar con un gran compromiso con el trabajo en equipo multidisciplinar y colaborativo.

KALITATEZKO ZIGILUAK/SELLOS DE CALIDAD

"aMarte: El espacio es para tod@s" ikasleen QL

"aMarte: El espacio es para tod@s" irakaslearen QL

"La colmena" ikasleen QL

"La colmena" irakaslearen QL

Euskadiko eTwinning Enbaxadoreen bilera

Reunión de Embajadores eTwinning de Euskadi

Ekainaren 29an, aurrez-aurrekoa

Berrritzegune Nagusia, Vitoria-Gasteiz

29 de junio, presencial


eTwinning Espainia-Frantzia Aldebiko Jardunaldia, 2022.eko Ekainaren 25an (Madrid, Hotel NH Ventas)

Diziplina anitzeko tailerra

Seminario Bilateral eTwinning España-Francia, 25 de junio de 2022 (Madrid, Hotel NH Ventas)
Taller proyectos multidisciplinares

IV. eTwinning Jardunaldia Euskadin


Jardunaldi itzela izan dugu IV. eTwinning Jardunaldian Euskadin (Lakua-Gasteiz). Milesker partaide guztiei gure ekintzak izan diren harreragatik.

2022-03-24

Tuvimos una Jornada maravillosa en la VI: Reunión eTwinning de Euskadi (Lakua-Gasteiz). Muchas gracias a todos los participantes por su acogida.

24-03-2022

"eTwinning goes Hybrid"

Martxoaren 15tik-17ra Kopenhagen eTwinning formakuntza izan genuen ekintza hibridoei buruz: "eTwinning goes Hybrid", Danimarkako Hezkuntza Ministerioan.

eTwinning Zentroen I. Konferentzia Nazionala

Otsailaren 24an eta 25ean eTwinning Zentroen I. Konferentzia Nazionala egin zen Madrilen, eta bertan gure zentroak (eTwinning School 2021-2022) Amaya Alonso (eTwinning enbaxadorea) izan zuen ordezkari, zeinak irakasle-taldeen inplikazioa gainerako parte-hartzaileen lidergo partekatuaren ereduan izeneko tailer bat eman baitzuen. Oso esperientzia aberasgarria izan da, eta espero dugu gure ikastetxeak eTwinning School izaten jarraitzea datozen urteetan, ikasleen, familien eta klaustroaren laguntzarekin.

Los días 24 y 25 de febrero se celebró en Madrid I Conferencia Nacional de Centros eTwinning donde nuestro centro (eTwinning School 2021-2022) estuvo representado por Amaya Alonso (embajadora eTwinning) que impartió un taller sobre “La implicación de los equipos docentes en el modelo de liderazgo compartido” al resto de participantes. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y esperamos que nuestro centro siga siendo eTwinning School en los próximos años con la colaboración de alumnado, familias y claustro.

https://groups.etwinning.net/234784/homeKlaustroan eTwinning proiektuen aurkezpenak

2021-12-15

eTwinning

Kalitatezko Zigiluak

Batxilergoko 2.B mailako ikasleek eTwinning Kalitate Zigilu Nazionalaren eta Europarraren ziurtagiriak jaso dituzte, baita SNAren opariak ere, 2020-22 ikasturteko "FRANKestein" proiektuarengatik. Proiektu horretan Italiako (Arzignano eta Mirano), Sevillako eta Bartzelonako ikastetxeekin lankidetzan aritu ziren. Zorionak!!

El alumnado de Bachillerato 2ºB ha recibido los certifdicados de Sello de Calidad Nacional y Europeo eTwwinning, así como los regalos del SNA por su proyecto del curso 2020-21 "FRANKestein", donde trabajaron en colaboración con centros de Italia (Arzignano y Mirano), Sevilla y Barcelona. ¡¡Enhorabuena!! !!

QUIJOTES DEL SIGLO XXI proiektua Sari Nazionala Batxilergoko Mailan

Biologia-Geologiako 2019-20 ikasturteko ikasle eta irakasleek parte hartu zuten eTwinning "QUIJOTES DEL SIGLO XXI” proiektuarekin Sari Nazionala Batxilergo mailan, irabazi dute. Proiektu hori Sevillako (IES Pino Montano eta IES Albert Einstein) eta Italiako (IISS Oscar Romero) ikastetxeekin elkarlanean egin zen. Zorionak guztioi zuen lan eta gogoagatik!


El proyecto eTwinning "QUIJOTES DEL SIGLO XXI" en el que participaron los alumnos y docente de Biología y Geología del curso 2019-20 ha ganado el Premio Nacional eTwinning a la categoría de Bachillerato. Este proyecto se realizó cooperativamente con centros educativos de Sevilla (IES Pino MOntano e IES Albert Einstein) e Italia (IISS Oscar Romero). ¡Enhorabuena a todos por vuestro trabajo y entusiasmo!

sÜRreÂLíST proiektua Sari Europar Berezia Gaztelania hizkuntzan

Kultura Zientifikoko 2019-20 ikasturteko ikasle eta irakasleek parte hartu zuten eTwinning Plus "sÜRreÂLíST” proiektuarekin Sari Europar Berezia, Gaztelania hizkuntzan, irabazi dute. Proiektu hori Tunisiako (Lyceé de Grombalia, Grombalia), Ukrainako (Oleksandriya school # 9, Oleksandriya), Bulgariako (IBB Miguel de Cervantes, Sofia) eta Iruñeko (Julio Caro Baroja BHI), Hellingo (Melchor de Macanaz BHI) eta Melillako (IES Leopoldo Queipo) ikastetxeekin elkarlanean egin zen. Zorionak guztioi zuen lan eta gogoagatik!


El proyecto eTwinning Plus "sÜRreÂLíST" en el que participaron los alumnos y docente de Cultura Científica del curso 2019-20 ha ganado el Premio europeo eTwinning a la categoría especial en lengua española. Este proyecto se realizó cooperativamente con centros educativos de Túnez (Lyceé de Grombalia, Grombalia), Ucrania (Oleksandriya school #9, Oleksandriya), Bulgaria (IBB Miguel de Cervantes, Sofia) y los centros españoles de Pamplona (IES Julio Caro Baroja), Hellín (IES Melchor de Macanaz) y Melilla (IES Leopoldo Queipo). ¡Enhorabuena a todos por vuestro trabajo y entusiasmo!

Euskal Autonomia Erkidegoko eTwinning enbaxadoreen Bilera (Marxoaren 24an Jaurnaldia antolatzeko

Urtarrilaren 31n, online-presentzial

Basurtuko Udaltegia, Bilbao

31 de enero, online-presencial

eTwinning Ikastetxean formakuntza


Irailaren 23an, Urriaren, 7an, Abenduaren 2an ,

aurrez-aurrekoa

IES Arrigorriaga BHI

23 de septiembre, 7 de octubre y 2 de dieciembre presencial

https://live.etwinning.net/events/event/238053


Euskal Autonomia Erkidegoko eTwinning enbaxadoreen Bilera


Azaroaren 25, online-presentzial

Basurtuko Udaltegia, Bilbao

25 de noviembre, online-presencial

eTwinning Ikastetxean formakuntza

Irailaren 29an, Presentziala.

IES Etxebarri BHI

29 de septiembre, Presencial

IKASTURTE 2020-21

IES Etxebarri BHI-ren eTwinning ekintzak eta hedapena

Actividades y difusión eTwinning en el IES Etxebarri BHI


IKASTURTE 2020-2021 KALITATEZKO ZIGILUAK (QUALITY LABELS-QL)

"MONO-LOGOS" European QL

"FRANKestein" European QL

"FRANKestein" ikasleen QL

"FRANKestein" irakaslearen QL

"MONO-LOGOS" ikasleen QL

"MONO-LOGOS" irakaslearen QL

TxokoeTwinning 2020-21

Euskal Autonomia Erkidegoko eTwinning enbaxadoreen Bilera

Maiatzaren 19an, online-presentzial

Basurtuko Udaltegia, Bilbao

19 de mayo, online-presencial

Jornadas eTwinning CPR Mérida

Online jaurdunaldiak zeinetan eTwinning -tailer emozionalak aurkeztu genuen baita haien inplikazio emozzionalak ere.


Jornadas online sobre eTwinning, donde presentamos un taller sobre la plataforma y sus implicaciones emocionales.

Maiatzaren 3an, online

3 de mayo, online

Webinar del mes (SNA): Hablemos de eTwinning

Fomento de la lectura con eTwinning. Celebramos el Día del Libro.

Apirilren 26an, online

26 de abril, online

https://live.etwinning.net/events/event/202023

VII Webinar Grupo Escuelas de Idiomas conectadas en eTwinning

La colaboración para comprender y coproduir textos escritos

Apirilren 23an, online

23 de abril, online

https://live.etwinning.net/events/event/201518

I Webinar Grupo STEAM: Diseña el futuro de la ciencia en eTwinning

STEAM trabaja en equipo con eTwinning

Apirilren 14an, online

14 de abril, online

https://live.etwinning.net/events/event/195055

XXII Webinar Equipos Directivos: Innovando a través de eTwinning.

Conociendo centros eTwinning

Abenduaren 17an, online

17 de diciembre, online

https://groups.etwinning.net/21059/pages/page/1237986

Pasa den ikasturtean (2019-2020) eTwinning "Quijotes del Siglo XXI" eta "sÜRreÂLíST" proiektuetan parte hartu zuten Biologia eta Geologia eta Kultura Zientifikoa irakasgaietako Batxilergoko ikasleek, hurrenez hurren, Kalitate Zigiluak jaso dituzte lan kooperatibo on batengatik. Kixote berrien inguruko proiektuan lankidetzan aritu dira Sevillako eta Italiako ikastetxeekin, ikuspegi soziosanitario batetik, eta Ukrainako, Bulgariako, Tunisiako, Melillako, Iruñako eta Hellineko zentroekin, surrealismoari buruzko diziplina anitzeko ikuspegitik. Bi proiektuek Kalitateko Zigilu Nazionalak eta Europarrak jaso dituzte, egindako praktika onak islatuz eta eTwinning Sari Nazionalak eta Europarrak aurkezteko aukera izango dituzte.

Los alumnos de Bachilerato de las asignaturas Biología y Geología y Cultura Científica que el curso pasado (2019-2020) participaron en los proyectos eTwinning "Quijotes del Siglo XXI" y "sÜRreÂLíST", respectivamente han recibido los Sellos de Calidad por el buen trabajo cooperativo realizado. Han colaborado con centros de Sevilla e Italia en el proyecto sobre los nuevos quijotes desde una perspectiva socio-sanitaria y con centros de Ucrania, Bulgaria, Túnez, Melilla, Iruña y Hellín, en el proyecto sobre el surrealismo desde un enfoque multidisciplinar. Ambos proyectos han recibido los Sellos de Calidad Nacional y Europeo, lo que refleja las buenas prácticas realizadas y la oportunidad de optar a los Premios Nacionales y Europeos eTwinning.


eTwinning Ikastetxean formakuntza

Urriaren 28an, online

IES Etxebarri BHI

28 de octubre, online

live.etwinning.net/events/event/132701

Euskal Autonomia Erkidegoko eTwinning enbaxadoreen Bilera

Urriaren 21ean, online-presentzial

Basurtuko Udaltegia, Bilbao

21 de octubre, online-presencial

eTwinning Ikastetxean formakuntza


Urriaren, 1ean, 6an eta 14an, presentzial

IES Arrigorriaga BHI

1, 6 y 14 de Octubre, presencial

live.etwinning.net/events/event/131123


IKASTURTE 2019-2020 KALITATEZKO ZIGILUAK (QUALITY LABELS-QL)

"sÜRreÂLíST" European QL

"Quijotes del Siglo XXI" European QL

"sÜRreÂLíST" ikasleen QL

"sÜRreÂLíST" irakaslearen QL

"Quijotes del Siglo XXI" ikasleen QL


"Quijotes del Siglo XXI"

irakaslearen QL

Nahiz eta etxean egon COVID-19arengatik "sÜRreÂLíST" eTwinning Plus poiektua aurrera jarraitzen da. EUTSI GOGOR!!

#EtxeanGeratu

Nahiz eta etxean egon COVID-19arengatik "Quijotes del Siglo XXI" eTwinning poiektua aurrera jarraitzen da. EUTSI GOGOR!!

#EtxeanGeratu

Ikasturte 2019-2020:

IES Etxebarri BHI-ren eTwinning ekintzak eta hedapena

Webinar eTwinning en tiempos del COVID19: mil y una idea de proyectos (2020-05-26)

Presentación del proyecto "QUIJOTES DEL SIGLO XXI" dentro de la Webinar organizada por el SNA de España para compartir experiencias en proyectos que se han adaptado a la Teledocencia por la alerta sanitaria de la pandemia de COVID-19 .

Bideoa

Makro-Bideokonferentziaren partaideak (2020-05-15)

Bideokonferentziaren laburpen bideoa

2020.eko maiatzaren 15an sÜRreÂLíST eTwinning Plus proiektuan parte hartu zuten arteko bukatzeko bidekokonferentzia ospatu genuen

Creative Classroom Group Unconference on Climate Change & Environmental Challenges, 28 March 2020

Najoua Slatniak, gureTunisiako bazkideak; aurkeztu zuen gure proiektu "sÜRreÂLíST"-en ekintza bat, Climate-change Surreal Zoo.

Reunión Online de Embajadores eTwinning del País Vasco-Euskadiko eTwinning Enbaxadoreen Onlie Topaketa. 26 de marzo, 2020 (2020.eko martxoaren 26an)

--

Online Meeting Ambassadors eTwinning Basque Country. March 26, 2020

Formación: eTwinning-Conectando con Europa (Dirigido a Profesores de Francés)-Formakuntza: Europarekin Konektatzen (Frantses irakasleentzat)

Institut français-Bilbao-5 de marzo, 2020 (2020.eko martxoaren 5an)

-----

Formation: eTwinning - Se connecter avec l'Europe (destiné aux enseignants de français)

Institut français-Bilbao-5 mars 2020

view.genial.ly/5e5d02fa75ef8e0fc15580c6/interactive-content-etwinning-en-europa-avanzados

2019-11-19: "Starting on eTwinning" (Erasmus + baten formakuntza)

CEIP Zubialde LHI, Zeberio

https://live.etwinning.net/events/event/9324

2019-11-11: "eTwinning Ikastetxean" Formakuntza (CLIL and eTwinning)

Berritzegune B06-Basauri-Galdakao, Arkotxa

https://live.etwinning.net/events/event/93244

2019-10-23: "eTwinning Ikastetxean" Formakuntza (Institutuko Klaustrorako)

IES Etxebarri BHI, Etxebarri

https://live.etwinning.net/events/event/90355

2019-10-02: Euskal eTwinnerren III. Jardunaldia (euskeTwinning).

Lakua, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/57080-centenar-centros-educativos-euskadi-participaran-este-curso-programa-europeo-etwinning