Plastyka 7

VLEPKA

Sprawdź co oznacza: VLEPKA. Pobierz plik polecenia i w dowolnym programie graficznym wykonaj polecenie. Pracę prześlij na dysk i udostępnij.

FOTOMONTAŻ

Zobacz plik polecenia i wykonaj zadanie w dowolnym programie graficznym. Pracę nazwij "Łąka przedmiotów" Prześlij do na dysk Google i udostępnij.

Frotaże jako dokumentacja wybranych fragmentów przestrzeni miejskiej.

  1. Przejdź do lekcji w e-podręczniku temat Faktura

  2. Zapoznaj się w tekstem i ilustracjami

  3. Wykonaj na podstawie tekstu i ilustracji ćwiczenia interaktywne.

  4. Obejrzyj film.

5. Pobierz kartę pracy do lekcji. Rozwiąż zadania - pracę prześlij lub udostępnij przez Dysk Google nauczycielowi.

KP_int__faktura.doc

Co wiem o perspektywie?

„Odwrócona” krzyżówka – jest już rozwiązana. Twoje zadanie to ułożenie pytań. W nawiasach są podpowiedzi, w których podano, w jakim konspekcie użyto danego hasła. Jak wiesz część słów ma wiele znaczeń). Pobierz, rozwiąż i udostępnij.