Plastyka 5

moja gra

Zobacz polecenie. Użyj dowolnego programu graficznego i wykonaj pracę. Prześlij "Moja gra" na adres nauczyciela.

chaos

Użyj edytora Paint i wykonaj kompozycję zatytułowaną Chaos. Pracę prześlij lub udostępnij przez Dysk Yandex nauczycielowi.

faktura

  1. Przejdź do lekcji w e-podręczniku temat Faktura

  2. Zapoznaj się w tekstem i ilustracjami

  3. Wykonaj na podstawie tekstu i ilustracji ćwiczenia interaktywne.

  4. Obejrzyj film.

5. Pobierz kartę pracy do lekcji. Rozwiąż zadania - pracę prześlij lub udostępnij przez Dysk Yandex nauczycielowi.

KP_int__faktura.doc

SPOKÓJ

Użyj edytora Paint i wykonaj kompozycję zatytułowaną Spokój. Pracę prześlij lub udostępnij przez Dysk Yandex nauczycielowi.