Erasmus+

Participation in Society through Classroom Activity and Cooperation

  • Projekt je financován z grantu přiděleného Domem zahraniční spolupráce v rámci programu ERASMUS+
  • Projekt předložila Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové
  • V rámci projektu vyjede nejméně 6 žáků s učiteli na krátkodobé výměnné pobyty do partnerských škol, kde vzájemně spolupracují na společném tématu
  • Termín realizace: 1.9.2018- 30.8.2020
  • Hlavní náplní projektu je vyměňovat si vzájemně zkušenosti s výukou v multikulturním prostředí, vést žáky k sociální soudržnosti a aktivnímu občanství
  • Projekt vytváří cestu k motivaci a podpoře účasti žáků ve škole, místní komunitě a společnosti
  • Učitelé se naučí spolupracovat se sdruženími a externími odborníky a naučí se integrovat tyto aktivity do výuky