els ciments de la aventura

els ciments de la "aventura"

"troba el bé . Està al teu voltant. Troba ho, ensenya ho i començaràs a créixer en ell"

AiA Orientadors TEC

Als resultats per el coneixement


El coneixement és el conjunt de dades, conceptes i pràctiques al voltant d'una matèria o assumpte, un sinònim de saber.

També es pot entendre com les informacions i veritats obtingudes a partir de la realitat o de l'ensenyament d'un mestre.

El saber és el conjunt de coneixements que produeixen, un pensament continu de records dels coneixements adquirits al llarg del temps.

AIEO Bases del Programa A Invertir En OrientarT