la Aventura

es global i local

La nostra Missió

facilitar eines per desenvolupar el dret de totes les persones a assolir el seu potencial


L'aplicació dels nostres programes i serveis facilita a les persones

a reconèixer la seva capacitat de triar , de ser protagonistes del seu creixement, de ser persones respectuoses de la llibertat personal i de obtenir constantment satisfaccions al caminar cada dia per els camins l'excel·lència personal