Elämää Portugalissa

OLÁ!

Sivuston tarkoituksena on toimia valmennusmateriaalina kansainväliseen vaihtoon valmistautuessa. Valmennuksia on useita, tämä valmennus koskee Portugalia. Tarkoituksena on, että opiskelija perehtyy etukäteen kansainvälisen vaihdon kohdemaan kulttuuriin, kieleen ja arkeen.

Valmennusmateriaalista saat tietoja maan kulttuurista. Osaamismerkkejä varten siirry kunkin aihesivun alaosaan, tee siellä annetut tehtävät ja palauta ne. Saat osaamistasi todentavan osaamismerkin, jolla saat osaamispisteitä omaan tutkintoosi. Oma oppilaitos ohjeistaa eteenpäin, käytännöt vaihtelevat oppilaitosten välillä.

Kulttuurien tuntemus - osaamisen osoittaminen osaamismerkkien avulla

Osaamismerkkien avulla voit osoittaa osaamistasi ja asiantuntemustasi tietyssä asiassa. Osaamista olet voinut hankkia joko koulussa tai itsenäisesti opiskelemalla, harrastusten kautta tai oppimalla käytännössä.

Jotta saat osaamismerkin, sinulla on ensin oltava tietoa ja osaamista siihen liittyvästä asiasta tai sisällöstä. Kun arvelet hallitsevasi asian tarpeeksi hyvin, voit hakea merkkiä täyttämällä sähköisen hakemuksen (katso ohjeet: https://www.eurooppalainenopintopolku.fi/kulttuurivalmennus/). Ota myös yhteyttä kansainväliseen vaihtoon valmentavaan opettajaan.

Hakemuksessasi todistat osaamisesi joko raportoimalla tai tekemällä asiasta esityksen pyydetyllä tavalla.

Tältä sivustolta löydät Eurooppalainen opintopolku -hankkeessa tuotetut Portugaliin liittyvät kulttuurivalmennusmateriaalit.