EHT Elevhälsoteam

Skolsköterska

Annika Zetterqvist


annika.zetterqvist@ybc-nacka.se

Kurator

Helena Kulin


helena.kulin@ybc-nacka.se

Studie- och yrkesvägledare

Jannike Lindqvist
jannike.lindqvist@ybc-nacka.se

Specialpedagog

Emilie Negelius


emilie.negelius@ybc-nacka.se

Elevhälsoteamet är en viktig och central del av YBC. Vi arbetar för alla skolans elevers välmående och för att alla skolans elever ska lyckas på bästa sätt under sina tre år på skolan. Teamet leds av rektor Oskar Sjögren och biträdande rektor Fredrik Lindvall Dejert. Rektor Oskar ansvarar för alla elever på SA och IMS och biträdande rektor Fredrik för alla elever på EK och NA.

Elevhälsoteamet (EHT) på YBC består av rektor, biträdande rektor, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog.

Teamet träffas en gång per vecka på fredagar kl. 9.00-11.00 och följer upp insatser kring elever i behov av olika typer av stöd. Teamet arbetar på många olika sätt och främst förebyggande och främjande med elevernas hälsa och välmående. Ett viktigt mål för teamet är elevers närvaro i skolan.