EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.

EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. je specializovaná konzultační, inženýrská a realizační společnost poskytující od roku 1992 široké spektrum služeb v těchto oborech: ochrana životního prostředí, inženýrská geologie, sanační geologie a hydrogeologie.

Hlavním cílem naší společnosti je uspokojovat aktuální potřeby svých zákazníků komplexním souborem služeb realizovaných na vysoké odborné úrovni. Kvalita našich služeb je zajištěna certifikovaným systémem řízení kontroly jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016, certifikovaným systémem enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016 a certifikovaným systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN 45001:2018. Na řešení jednotlivých projektů se podílejí odborníci s vysokou kvalifikací a dlouholetými zkušenostmi vlastnící příslušná oprávnění či autorizace k prováděným činnostem. Důraz na dynamický rozvoj odpovídající aktuálním potřebám trhu zajišťuje společnosti EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. pozici mezi předními českými společnostmi ve svém oboru.


Politika kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce společnosti EKOHYDROGEO Žitný s. r. o.

 

Pro plnění potřeb a přání zákazníků, pro snižování zátěže z našich činností na životní prostředí a pro bezpečnost a ochranu zdraví při naší práci budeme:

 

·   jednou z předních společností v aplikovaných oborech geologie, ochrany životního prostředí a obchodu v těchto oborech,

·   společností, která bude využívat široký okruh špičkových specialistů a firem tak, aby mohla poskytovat pro zákazníky komplexní služby na klíč,

·   společností, která bude významným obchodním partnerem tuzemským a zahraničním firmám, institucím a orgánům státní správy,

·   společností, která bude mít propracovaný systém kontroly kvality svých služeb tak, aby nedocházelo k reklamacím a práce byly poskytovány v požadované kvalitě,

·   společností, která bude rozšiřovat počet spokojených zákazníků, udržovat vysokou kvalitu prací a plnit dohodnuté termíny,

·   rozvíjet komunikaci a spolupráci s dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami, kteří respektují náš přístup k ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce,

·   dodržovat všechny zákonné předpisy a požadavky k ochraně životního prostředí, k zachování přírodních zdrojů a k zajištění čistého pracovního prostředí a bezpečné práce,

·   respektovat hospodárnost při svých činnostech v rámci zachování udržitelného rozvoje, snižovat objem odpadů a spotřebu nenahraditelných zdrojů,

·   preventivně předcházet možnému vzniku úrazů a poškození zdraví našich zaměstnanců a spolupracujících osob,

·   využívat komplexní systém vzdělávání svých pracovníků k trvalému zvyšování jejich potřebných znalostí v problematice kvalitní práce, životního prostředí a ochrany zdraví při práci,

·   soustavně hodnotit vlivy všech činností naší společnosti na životní prostředí.

Pro naplnění Politiky kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce se vedení společnosti zavazuje:

·   vytvářet prostor a finanční prostředky pro optimální fungování a rozvoj systému řízení,

·   vytvářet ve společnosti prostor pro motivování pracovníků k bezchybnému plnění svých povinností,

·   pravidelně informovat zaměstnance o rozvoji systému managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti práce a zapojovat je do procesu jeho neustálého zlepšování.