EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.

EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. je specializovaná konzultační, inženýrská a realizační společnost poskytující od roku 1992 široké spektrum služeb v těchto oborech: ochrana životního prostředí, inženýrská geologie, sanační geologie a hydrogeologie.

Hlavním cílem naší společnosti je uspokojovat aktuální potřeby svých zákazníků komplexním souborem služeb realizovaných na vysoké odborné úrovni. Kvalita našich služeb je zajištěna certifikovaným systémem řízení kontroly jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016, certifikovaným systémem enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016 a certifikovaným systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN 45001:2018. Na řešení jednotlivých projektů se podílejí odborníci s vysokou kvalifikací a dlouholetými zkušenostmi vlastnící příslušná oprávnění či autorizace k prováděným činnostem. Důraz na dynamický rozvoj odpovídající aktuálním potřebám trhu zajišťuje společnosti EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. pozici mezi předními českými společnostmi ve svém oboru.