Wat is EFT ?

De EFT relatietherapie werd ontwikkeld door de Canadese psychologe Sue Johnson. Met haar antwoord op de vraag wat een goed huwelijk is geeft ze, in het filmpje hieronder, weer waar het bij de EFT relatietherapie om gaat.

Een goed huwelijk wordt volgens Sue Johnson gekenmerkt door openheid voor elkaars gevoelens en een veilige verbondenheid met elkaar.

De mens wordt volstrekt hulpeloos geboren. Om in leven te blijven was je als baby volledig afhankelijk van je ouders. Het was van levensbelang voor je dat je ouders er altijd en onvoorwaardelijk voor je waren. Dat je altijd op ze kon rekenen als je ze nodig had.

Het is die emotionele band die een kind de veiligheid en de kracht geeft om zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken.

Niet alleen als kind maar ook als volwassene geeft een veilige verbondenheid met je partner je de kracht om je eigen weg in de wereld te kiezen. Als je partner om je geeft en je op hem of haar kunt rekenen geeft dat je de kracht om overeind te blijven in moeilijke tijden en de energie om goed tot je recht te komen in het leven van alledag.

Je voelt die verbondenheid als je naar en voor elkaar open staat in wat je ontroert, wat je blij maakt, wat je stimuleert en wat je verdrietig, angstig en onzeker maakt. Verbondenheid met elkaar voel je als je merkt dat je partner zich om jou bekommert, betrokken is bij wat je overkomt en graag wil weten wat jou bezig houdt; wat je verlangens zijn en hoe je je diep van binnen voelt.

In die verbondenheid met elkaar voel dat je er toe doet, dat je partner je wil om wie je bent, je wil om wat jou jou maakt, wat jou speciaal maakt. Ofwel in de onderlinge verbondenheid voel je de vrijheid en de inspiratie om tot je recht te komen, om jezelf te zijn.

De EFT relatietherapie heeft als doel partners dichterbij elkaar te brengen wanneer zij emotioneel op afstand van elkaar zijn geraakt. Hierbij speelt een belangrijke rol hoe u als kind de verbondenheid met uw ouders heeft ervaren. Ook wat u in vorige relaties heeft meegemaakt kan gevolgen hebben voor uw huidige relatie.

Als eenmaal afstandelijkheid in de relatie is geslopen kun je terecht komen in communicatiepatronen die die afstand almaar vergroten. Je voelt je dan steeds minder gehoord, steeds meer genegeerd of steeds meer bekritiseerd door je partner.

De eerste stap in de EFT relatietherapie is het doorgronden van die communicatiepatronen en het vaststellen welke ervaringen uit je verleden hierin mee hebben kunnen spelen.

Als je je niet gehoord voelt in je relatie kan dat ertoe leiden dat je je angst, verdriet, onzekerheid en verlangens steeds meer voor jezelf gaat houden. Die gevoelens en verlangens kunnen dan uiteindelijk zodanig verdrongen raken dat je je er zelf nauwelijks meer bewust van bent. Het weer met jezelf en je partner delen van die gevoelens en verlangens is de sleutel tot een hernieuwde emotionele verbondenheid. In de EFT relatietherapie is alles erop gericht om dit weer mogelijk te maken.

Ik wil u en uw partner daarin graag ondersteunen.

Voorbeelden en oefeningen

In haar boek "Houd me vast" laat Sue Johnson met verhalen uit de praktijk zien hoe de therapie werkt, ook staan in dit boek oefeningen hoe je zelf kunt proberen je relatie te versterken.

Een naar mijn indruk nog praktischer oefenboek is het "EFT werkboek voor (echt)paren van Veronica Kallos-Lilly en Jennifer Fitzgerald. zie voor beide boeken en nog meer oefenboeken o.m.: http://www.bol.com/