OM KAPELLET

Vi vill följa Jesus, formas av honom och i allt förmedla hans kärlek.

Vår erfarenhet är att mötet med Jesus har en positiv inverkan på livets alla områden. Därför vill vi hjälpa varandra och varje människa som längtar, till livet med Jesus. Med orden: “Kom och följ mig”, har Jesus Kristus inbjudit och utmanat människor över hela jorden, genom sin kyrka, i över 2000 år. De orden går ut till alla människor, vare sig vi har en uttalad tro eller inte. Vi vill lyssna på hans ord och följa. Tillsammans rör vi oss mot livet med Jesus och inbjuder dig att följa med!

Med denna bild för ögonen vill vi verka för att bära ut budskapet till de som ännu inte upptäckt Jesus, fördjupa och stödja de som följer Jesus och utrusta dem för livet, och vara en samhällsengagerad kyrka som lever ut medkänsla och rättvisa i vår trasiga värld.

Missionsföreningen EFS kapellet grundades år 1886. Här kan du läsa föreningens stadgar. 

Vår kyrka är belägen centralt i Lund på Biskopsgatan 10.

Kalender för vad som händer i EFS kapellet den närmaste tiden.

EKONOMI

Vi hjälps åt

All social, diakonal och pastoral verksamhet som EFS-kapellet hjälper till med i Lund bedrivs med frivilliga gåvor som grund. Det mesta av engagemanget sker också på frivillig och ideell basis, både av kyrkans medlemmar och kyrkans vänner som vill vara med och hjälpa till på olika sätt. Vi hjälps åt.

Det finns inget tvång att ge, utan var och en ger efter sin förmåga. Vi uppmuntrar varandra till att ge regelbundet. Att till exempel ge tio procent av sin inkomst är en andlig övning som kan göra livet rikare. Det är en övning i generositet och det påminner oss om att allt i livet är en gåva från Gud.

Olika sätt att ge

Det finns många olika sätt att ge:

I varje gudstjänst finns möjlighet att ge. Du kan även använda EFS-kapellets bankgiro 345 – 4428.

Det går även bra att ge via Swish på nummer 123 653 7443.

Ett tips är att sätta en automatisk, månatlig överföring till EFS-kapellet bankkonto, 6816-580 916 928. Märk det GÅVA.

Bli stödmedlem i EFS-kapellet

Med sitt centrala läge i Lunds universitets område har EFS-kapellet alltid varit en samlingsplats och andligt hem för många studerande i Lund. Vi får uppleva glädjen att välkomna en ny skara energiska, nyfikna och begåvade ungdomar varje höst och sorgen att säga ”Hejdå” till lika många varje sommar. 

Med en medlems- och besökaromsättning på ungefär 20% per år har det blivit en utmaning att säkra Kapellets ekonomi från månad till månad och år till år. Därför vill vi tacka alla som stöttar Kapellet idag! 

Vi har sett ett ökat givande under den senaste tiden men har inte nått ända fram. Kapellet behöver ett givande om ca 50 000 kr per månad för att inte göra förlust, givandet idag är knappt 40 000 kr per månad. 

Därför söker vi 50 stödmedlemmar bland de som har varit med tidigare och/eller som delar Kapellets vision att hjälpa människor till livet med Jesus, och kan tänka sig bidra med 100kr per månad för att säkra Kapellets framtid. Smidigast och mest ekonomiskt blir det genom att skapa en månatlig överföring till EFS-Kapellets bankgiro 345 – 4428. 

Har du frågor hör gärna av dig till prästerna eller styrelsen!

Företagare

Har du frågor angående hur du, eller ditt företag, kan vara med och stötta ekonomiskt, eller vill vara med och göra något annat konkret för att hjälpa människor tillsammans med oss så kontakta gärna vår ordförande eller föreståndare, för kontaktuppgifter klicka här.