HEMGRUPPER

Bli mindre för att bli större! En hemgrupp är en mindre grupp människor som träffas regelbundet i hemmen eller på annan plats för att dela gemenskap med varandra och Gud.

Hemgruppen kompletterar den stora gudstjänstgemenskapen med en närhet och omsorg som kanske inte ryms i större sammanhang. Den kan också få vara en plats som hjälper oss att förankra tron i vardagen.

Våra hemgrupper ser lite olika ut i storlek och upplägg men kärnan i hemgruppen ligger på att dela tron och livet med varandra i vardagen genom bibelläsning, bön och samtal. I den lilla gruppen kan frågor, funderingar, tvivel och glädjeämnen lyftas på ett mer personligt och tryggt sätt.

Hemgruppen är öppna för EFS-kapellets medlemmar, men naturligtvis också för dig som deltar i EFS-kapellets gudstjänstliv och som ser EFS-kapellet som ett andligt hem.

Är du intresserad av att gå med i en hemgrupp? Kontakta Michael Rastas på michael@efskapellet.se eller 073-836 11 98.

Välkommen att dela gemenskapen!