GUDSTJÄNSTER

Vi firar gudstjänst varje söndag klockan 16:00. Gudstjänsten innehåller sång, musik, predikan, bön och nattvard. Formen på gudstjänsten varierar och tanken är att de olika gudstjänstformerna ska komplettera varandra.

Barnkyrkan

Under söndagens gudstjänst finns det möjlighet för barnen att fira gudstjänst på barns vis. I Barnkyrkan sjunger vi lovsånger, ber, vi lyssnar till bibelberättelser och tillämpar den genom pyssel, lekar och övningar. Det är Barnkyrka varannan söndag, välkommen!

Vi firar gudstjänst i EFS-kapellet på Biskopsgatan 10 i Lund.

Söndagar kl 16.00

Välkommen!