Edukacja Globalna

Uczniowie naszej szkoły od czterech lat realizują różnorodne działania i podejmują szereg aktywności poszerzających wiedzę z zakresu Edukacji Globalnej.

W roku szkolnym 2013/2014 przystąpiliśmy do projektu edukacyjnego “Szkoły Humanitarnej”, który był elementem większego programu realizowanego pod nazwą "Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności". W ramach projektu prowadziliśmy zajęcia z zakresu edukacji globalnej na różnych przedmiotach oraz realizowaliśmy projekt Rośnij zdrowo z PLONem. Za naszą aktywność podejmowaną w ramach projektu zostaliśmy uhonorowani certyfikatem nadającym naszej szkole tytuł „SZKOŁY HUMANITARNEJ”.


W kolejnych latach nasi uczniowie również aktywnie uczestniczyli w licznych działaniach związanych z budowaniem świadomości na temat edukacji globalnej, takich jak Światowy Dzień Wody, Tydzień Edukacji Globalnej, czy Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu.

Działania naszych uczniów w zakresie propagowania idei edukacji globalnej zostały docenione w ogólnopolskim konkursie “Szkoła Globalna - szkołą rozwoju”. Reprezentacja szkoły odebrała WYRÓŻNIENIE - CERTYFIKAT oraz została nagrodzona udziałem w wizycie studyjnej w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do VI edycji projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji "Edukacja globalna.Liderzy edukacji na rzecz rozwoju" i będziemy starać się o przyznanie naszej szkole certyfikatu Szkoły Liderów Edukacji Globalnej.


prezentacja SLEG.pptx