EduGlob

Edukacja globalna to edukacja, która otwiera oczy i umysły ludzi na rzeczywistość, uświadamia potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą przestrzegane prawa człowieka".

-

z definicji edukacji globalnej Centrum Północ-Południe działającego przy Radzie Europy

AKTUALNOŚCI

26.05.2022

Szkolna wymiana ubrań

26-27.05.2022